ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

role model

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -role model-, *role model*
English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, these kids look up to me. I'm a role model to them.นอกจากนั้น เด็กพวกนี้รักฉัน ฉันเป็นแบบอย่างให้พวกเขา Ice Age: The Meltdown (2006)
A role model turned bad boy.บุคคลต้นแบบ ที่เปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเสเพล The Love Guru (2008)
From role model to dating models.จากคนต้นแบบมาเป็นคู่ควงนางแบบ The Love Guru (2008)
OF COURSE I SOUND LIKE MOM. SHE'S THE ONLY FEMALE ROLE MODEL I'VE HAD SINCE YOU BAILED ON US.แม่คือผู้หญิงต้นแบบที่ฉันมี หลังจากที่พี่หนีเราไป Valley Girls (2009)
You're not exactly a role model when it comes to relationships.พี่ก็ไม่ได้เป็นตัวแม่ เรื่องคบหาใครหรอกนะ When in Rome (2010)
My old role model was Candi, down at the club, but she O.Dd.ต้นแบบคนเก่าของฉัน แคนดี้ อยู่ที่คลับ แต่เธอใช้ยาเกินขนาด (overdosed) The Glamorous Life (2010)
A role model to all dancers, and even more than that, a deeply appreciated presence on our stage.แบบอย่างแก่เหล่านักเต้นทุกคน และสิ่งสำคัญเหนือจากนั้น ด้วยความซาบซึ้งอย่างยิ่ง แก่การแสดงบนเวทีของเรา Black Swan (2010)
And I know that we have some unresolved feelings, but like my two new role models Carole King and Gerry Goffin,และฉันรู้ว่าเรายังมี ความรู้สึกค้างคาใจกันอยู่ แต่อย่างที่ต้นแบบของฉันคนใหม่ทั้งสอง Carole King กับ Gerry Goffin Blame It on the Alcohol (2011)
What ambassador? You want me to be a role model for kids and teens?อะไรกัน พี่จะให้ผมกลายเป็น "แบบอย่างของเยาวชน" งั้นหรือ? Episode #1.19 (2011)
You're a tribute to Fae women and should be held up as a role model to young Fae women everywhere.คุณเป็นสัญลักษณ์ของ เฟเพศหญิงที่เด็กๆ ทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่าง Truth and Consequences (2012)
Yeah. Some role models we are.ครับ เป็นต้นแบบที่ดีมาก Kingdom of the Blind (2012)
You've become this amazing role model for our daughters.คุณกลายเป็น แบบอย่างที่ดีสุดๆ สำหรับลูกสาวของเรา Give Me the Blame (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
role modelShe has been a wonderful role model for us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yīengyāng) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
ロールモデル[, ro-rumoderu] (n) role model [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  role model
      n 1: someone worthy of imitation; "every child needs a role
           model" [syn: {model}, {role model}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top