ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お手本

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お手本-, *お手本*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Model your manners on his.彼の行儀をお手本にしなさい。
She has been a wonderful role model for us.彼女は私たちにとって素晴らしいお手本でした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dad was my litmus test for what a real cop is supposed to be.[JA] パパは 私のお手本だった どんな警官になるべきかのね Once Upon a Time... (2011)
I'm a role model![JA] 僕はお手本なんだよ Being Britney (2011)
What an agreeable man he is! That is my idea of good breeding.[JA] あの方こそ 上品な育ちのお手本だわ Episode #1.1 (1995)
I'll start, give you the idea.[JA] じゃあ、お手本で俺からやろう。 Inglourious Basterds (2009)
Let me see how cool your pillow is, mister.[JA] お手本を示してみせて Any Day Now (2012)
What an agreeable man he is! That is my idea of good breeding.[JA] あの方こそ 上品な育ちのお手本だわ Pride and Prejudice (1995)
This island is in the image of life.[JA] この島は人生のお手本です And Then There Were None (1945)
Scott, you are the salt of the earth.[JA] スコットは "皆んなのお手本" ね Scott Pilgrim vs. the World (2010)
Let me show you.[JA] じゃあ、お手本を見せるわね。 Barbie in the Nutcracker (2001)
He's a prime example of the "ends justify the means"[JA] まあ 何をやったって― 結果がよければそれでいいっていう お手本みたいな人生だよ Metro ni notte (2006)
I'll show you what you're gonna do. Now, let's go to the basics.[JA] お手本を見せてやろう まずは基本からだ Magic Mike (2012)
show him how it's tough.[JA] もう 大雑把だなぁ。 親方 お手本見してあげて。 Nihonjin no shiranai nihongo (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top