ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ring with

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ring with-, *ring with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ring with[PHRV] เต็มไปด้วยเสียงของ, Syn. echo with, resound with
ring with[PHRV] เต็มไปด้วย (ชื่อเสียง)
ring with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, Syn. ring about, ring round

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will not lead the Ring within a hundred leagues of your city.ข้าจะไม่นำแหวนนั่น เข้าใกล้เมืองของเจ้าเกิน 300 ไมล์เด็ดขาด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's just a little gold ring with a thing on it.มันเป็นแหวนทองวงเล็กๆ ที่มีอะไรอยู่ด้านบนนี่ Hope Springs (2003)
Who's got to get in the ring with me on this?ใครจะเข้ามาอยู่ในสังเวียนนี้กับฉัน Four Brothers (2005)
Either way,you're getting in the ring with me today.ยังไงก็เหอะ วันนี้แกกับฉันจะสู้กัน Photo Finish (2007)
You step into the ring with that woman, she will cut your balls off and jam 'em down your throat.คุณเข้าไปในวงจรของแม่นั่นแล้ว เธอจะตัดไข่ของคุณแล้วยัดลงคอหอยคุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Did your phone ring with me asking you for anything?ผมเคยโทรหาพ่อเหรอ เลยขออะไรไม๊? Pilot (2009)
You step in the ring with that woman, she will cut your balls off and jam them down your throat.ถ้าคุณไปเหยียบขวางทางผู้หญิงคนนั้น เธอจะตัดไข่คุณออก แล้วยัดมันลงไปในคอคุณ Your Secrets Are Safe (2010)
Ring with the...] ฮโยริ,ผ่าน! (ฮโยริผ่านโดยอัตโมติหลังจากบอกว่าเค้าน่ารัก? ) Our Family Wedding (2010)
Tornado will be in the ring with the Chinese challenger fair contestทวิสเตอร์จะสู้อย่างยุติธรรมกับนักสู้ท้าชิงชาวจีน Ip Man 2 (2010)
I'd be afraid to get in the ring with me, too.ฉัไม่ได้กลัว การใส่นวมชกมวยด้วยเช่นกัน Lochan Mor (2010)
He's gone underground and taken that Q.E.D ring with him.เขาหายตัวไปอย่างลึกลับและ เอาแหวน Q.E.D. ไปด้วย The Negotiation (2010)
They want a promise ring with fangs... so I give it to them.พวกนี้อยากได้แหวนหมั้นและเขี้ยว ฉันเลยจัดให้ นาย... Live Free or Twihard (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ring withShe looked for her ring with her eyes wide open.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
泣訴[きゅうそ, kyuuso] (n,vs) imploring with tears in one's eyes [Add to Longdo]
駆け落ち;駆落ち;駆落;駈け落ち;駈落ち[かけおち, kakeochi] (n,vs) defeat and flight; disappearing without a trace; eloping [Add to Longdo]
後方一致[こうほういっち, kouhouicchi] (n) {comp} (See 前方一致,部分一致) right-hand match; ends-with match; backward match; matching a sub-string with the end of a field [Add to Longdo]
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others [Add to Longdo]
裾分け;すそ分け[すそわけ, susowake] (n) (See 御裾分け) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top