ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalizing

R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalizing-, *revitalizing*, revitaliz
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cause really, Nick, I dont think I can focus on much of anything until I've had a good, revitalizing nights sleep, in my therapeutic Duxiana bed.เพราะว่า จริง ๆ แล้ว นิค ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะโฟกัสอะไรได้มาก จนกว่าผมจะได้นอนหลับสนิทในตอนกลางคืน หลับบนเตียงบำบัดของผม Law Abiding Citizen (2009)
- What I'm saying is, we just landed the Cosgrove's Revitalizing Serum account.พวกเราเพิ่งเปิดตัวแผนงาน คอสโกรฟ รีไวทอลไลวิ่ง ซีรั่ม The Story of Lucy and Jessie (2009)
Actually, sir, it is charging, but the power source is questionable. It may not succeed in revitalizing the Mark 42.อันที่จริงแล้วกำลังชาร์ตครับแต่ยังข้องใจเรื่องที่มาไฟอาจจะไม่พอปลุกมาร์ค 42 กลับขึ้นมาได้ Iron Man 3 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZING R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalizing (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪŋ (r ii1 v ai1 t @ l ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revitalizing
   adj 1: tending to impart new life and vigor to; "the renewing
       warmth of the sunshine" [syn: {renewing}, {restorative},
       {reviving}, {revitalizing}, {revitalising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top