ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resultant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resultant-, *resultant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resultant(n) ซึ่งเป็นผลจาก, Syn. derivable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resultant(รีซัล'เทินทฺ) adj. ซึ่งเป็นผล, ซึ่งบังเกิดผล, เป็นผลมาจาก, รวมกัน, เป็นผลลัพธ์ n. (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์) vector (ดู) ที่แสดงผลลัพธ์, ผลลัพธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
resultant(n) ผลลัพธ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resultant forceแรงลัพธ์, แรงหนึ่งแรงซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับแรง 2 แรงหรือมากกว่าในการกระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If other people are hurt or killed as a result of her behavior, that's not likely to stop her?ถ้าคนอื่นๆถูกทำร้ายหรือถูกฆ่า... ...ด้วยผลของพฤติกรรมของเธอ มันไม่น่าจะหยุดเธอได้ใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ? Basic Instinct (1992)
I think it's time we brought this out of the closet... and report these results directly... to the Department of Scientific Intelligence in Washington.ฉันว่ามันถึงเวลาที่เรา.. ..จะนำรายงานนี้เข้าเสนอโดยตรง.. ..ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ในวอชิงตัน The Lawnmower Man (1992)
The results are completely unexpected.คงเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ The Lawnmower Man (1992)
I'm preparing Angelo to present his results to you personally... as you've requested.ผมกำลังให้แอนเจโล เตรียมนำเสนอผลการทดลองของเขา อย่างที่คุณขอ The Lawnmower Man (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford In the Name of the Father (1993)
The results may not be good enough for court.ผลอาจไม่ จะเพียงพอที่ดีสำหรับศาล In the Name of the Father (1993)
Whether it's organic or the result of those marks, I can't say.ฉันพนันว่า เด็กหญิงคนนั้น ได้รับผลกระทบทางจิต ชนิดหนึ่ง Deep Throat (1993)
As a result of our treatments... she's now in her seventh month of pregnancy.และหลังจากการดูแลของเรา ตอนนี้เธอตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว Junior (1994)
What's the window on these human experiments results?แล้วเรื่องเกี่ยวกับผลการทดลองในมนุษย์ล่ะ Junior (1994)
Between you and I, I would say, definite results within a week.รู้แค่เรานะ ผมบอกได้ว่าผลจะออกมาในไม่กี่สัปดาห์ Junior (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
resultant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resultant

WordNet (3.0)
resultant(n) the final point in a process, Syn. end point
attendant(adj) following or accompanying as a consequence, Syn. concomitant, sequent, consequent, ensuant, accompanying, resultant, incidental
result(n) something that results, Syn. termination, outcome, resultant, final result

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Resultant

a. [ L. resultans, p. pr. : cf. F. résultant. ] Resulting or issuing from a combination; existing or following as a result or consequence. [ 1913 Webster ]


Resultant force or
Resultant motion
(Mech.), a force which is the result of two or more forces acting conjointly, or a motion which is the result of two or more motions combined. See Composition of forces, under Composition.
[ 1913 Webster ]

Resultant

n. That which results. Specifically: (a) (Mech.) A reultant force or motion. (b) (Math.) An eliminant. [ 1913 Webster ]

The resultant of homogeneous general functions of n variables is that function of their coefficients which, equaled to zero, expresses in the simplest terms the condition of the possibility of their existence. Sylvester. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resultante { f }resultant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] (n) { comp } resultant identifier [Add to Longdo]
合成加速度[ごうせいかそくど, gouseikasokudo] (n) resultant acceleration [Add to Longdo]
合成力[ごうせいりょく, gouseiryoku] (n) resultant force [Add to Longdo]
合力[ごうりょく(P);ごうりき;こうりょく, gouryoku (P); gouriki ; kouryoku] (n, vs) (1) (ごうりょく only) resultant force; (2) assistance; help; (3) donation; alms; almsgiving; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top