ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rest in

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rest in-, *rest in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rest in[PHRV] นอนพัก/นอนหลับ/นอนตายใน, Syn. repose in
rest in[PHRV] มีอยู่เพราะ, Syn. embody in, lie in
rest in[PHRV] ให้อำนาจกับ, Syn. repose in, reside in
rest in[PHRV] เชื่อใจใน, See also: วางใจ, Syn. repose in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rest in peace, Ga-in.c.bg_transparentนอนหลับให้สบายนะ กาอิน/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
Here, let your head rest in my hand. Relax.นอนมาบนมือฉันนี่แหละ ปล่อยตัวสบาย ๆ Moonlight (2016)
Until then, may you rest in a deep and dreamless slumber.จนกว่าจะถึงตอนนั่น ขอให้คุณหลับฝันดี The Original (2016)
Ricky! Rest in peace.ริคกี้ไง ขอให้ไปดี The Secret Life of Pets (2016)
May he rest in peace.เขาอาจจะอยู่ในความสงบ. The Magnificent Seven (2016)
- Rest in peace!ขอให้ท่านพักผ่อนอย่างสงบ The Great Wall (2016)
- Rest in peace.ขอให้ท่านพักผ่อนอย่างสงบ The Great Wall (2016)
Rest in peace, my friend. Rest in peace.ไปที่ชอบๆ นะเพื่อน สู่สุคติ The Angry Birds Movie (2016)
I only had one real son, Ethan, may he rest in peace, and he could've been president.ฉันเท่านั้นที่มีลูกชายคนหนึ่งจริง อีธานเขาอาจจะเหลืออยู่ในความสงบ และเขาจะได้เป็นประธานาธิบดี Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Rest in peace, earth monitoring.จอสังเกตุโลก ไปดีซะแล้ว The Calm (2014)
The faith of your planet rest in your hands...ชะตากรรมโลกของเจ้า อยู่ในมือเจ้าแล้ว Man of Steel (2013)
Rest in peace.ขอให้พบสันติสุข The Perfect Mark (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rest inBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
rest inGive me 20 quarters and the rest in dimes.
rest inGive me five tens and the rest in ones.
rest inHeavy work in youth is quiet rest in old age.
rest inHe is superior to the rest in so far as he can speak English.
rest inI'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.
rest inI drank some of the milk and kept the rest in the refrigerator.
rest inLet's take a rest in the garden instead of indoors.
rest inLet's take a rest in the shade.
rest inMay his soul rest in Heaven.
rest inMay his soul rest in peace.
rest inThe thin man took a rest in the shade of a shrine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in   FR: porter attention à
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in   FR: faire attention à ; s'occuper de

Japanese-English: EDICT Dictionary
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears [Add to Longdo]
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature [Add to Longdo]
関心が高まる[かんしんがたかまる, kanshingatakamaru] (exp,v5r) to take a growing interest in [Add to Longdo]
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of [Add to Longdo]
関心を払う[かんしんをはらう, kanshinwoharau] (exp,v5u) to show interest in [Add to Longdo]
客離れ[きゃくばなれ, kyakubanare] (n) customers losing interest in product or shop [Add to Longdo]
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
倦む;厭む[あぐむ;うむ(倦む), agumu ; umu ( umu )] (v5m,vi) to get tired of (doing); to lose interest in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top