ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reporting

R IY0 P AO1 R T IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reporting-, *reporting*, report
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reporting[N] การรายงานข่าว, Syn. broadcasting, newscasting, publicizing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm reporting to my post now though, sir.ผมกำลังจะไปรายงานตัวครับ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
System reporting anything? Nothing.ระบบรายงานอะไรบ้างไหม? ไม่มีอะไรเลย The Bicameral Mind (2016)
Watertown P.D. reporting shots fired from black Mercedes matching APB.พวกนี้แม่งเป็นใคร ตำรวจวอเทอร์ทาวน์รายงานการยิงต่อสู้ ของรถเบนซ์สีดำที่ตรงกับประกาศ Patriots Day (2016)
Commissioner Davis, the "New York Post" is reporting a 20-year-old Saudi national has been charged.ผบ.เดวิสครับ นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ชาวซาอุฯ วัย 20 ปี ถูกตั้งข้อหา ท่านยืนยันไหมครับ Patriots Day (2016)
Athens police are reporting tactical teams moving on the demonstrators.ตำรวจเอเธนส์แจ้งว่าทีมยุทธวิธื กำลังเผชิญหน้ากับผู้ประท้วง Jason Bourne (2016)
The Washington Post and the Guardian in London reporting that the NSA and the FBI are tapping directly into the central servers of nine leading Internet companies, including Microsoft, Yahoo, Google, Facebook,เดอะวอชิงตันโพสต์และ เดอะการ์เดี้ยนในลอนดอนรายงาน ว่า NSA และ FBI แอบเชื่อมเข้า เซิร์ฟเวอร์หลักบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำ 9 แห่ง Snowden (2016)
They're reporting a Rebel incursion.พวกเขากำลังรายงานการโจมตี ของกบฎ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the shell.คุณจะได้รับการรายงานให้ฉัน แต่คุณจะได้ร่วมงานกับเขาเมื่อ คุณอยู่ในเปลือก Arrival (2016)
We got 100 miles south of Port Fourchon there's a vessel reporting a fire.จากท่าเรือโฟร์ชอน ไปทางใต้ประมาณ100ไมล์ Deepwater Horizon (2016)
We tried to get the paramedics on the radio, and then we got a 911 call reporting this.เราพยายามที่จะได้รับวิทยุ และจากนั้นเราได้รับโทรศัพท์รายงาน 911 The Candidate (2015)
Residents in Malibu and parts of Pacific Palisades today Are reporting moderate damage and no injuries after what...ที่พักในมาลิบูและPacificPalisades รายงานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ. San Andreas Quake (2015)
Reporting live from city hall, as we celebrate the latest mayoral election.รายงานสดจากศาลากลาง ขณะที่เราเฉลิมฉลอง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งล่าสุด Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reportingNot a day seem to pass without newspapers reporting the war.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTING    R IY0 P AO1 R T IH0 NG
REPORTING    R IH0 P AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reporting    (v) rˈɪpˈɔːtɪŋ (r i1 p oo1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtspflicht {f}reporting duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
過少申告[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
取材現場[しゅざいげんじょう, shuzaigenjou] (n) reporting location; interview location; field interview; on-the-scene coverage [Add to Longdo]
出勤時間[しゅっきんじかん, shukkinjikan] (n) (1) time for reporting to work; (2) time one leaves home to go to work; (3) working hours; number of hours worked [Add to Longdo]
上疏[じょうそ, jouso] (n,vs) reporting to the emperor [Add to Longdo]
進奏[しんそう, shinsou] (n,vs) (See 奏上) reporting to the emperor [Add to Longdo]
奏聞[そうもん, soumon] (n,vs) reporting to the Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reporting
   n 1: the news as presented by reporters for newspapers or radio
      or television; "they accused the paper of biased coverage
      of race relations" [syn: {coverage}, {reporting},
      {reportage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top