ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relate to

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relate to-, *relate to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relate to[PHRV] เล่า (เรื่อง) ให้ฟัง
relate to[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ
relate to[PHRV] มีสัมพันธ์ภาพกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll relate to me differently.เธอจะปฏิบัติต่อฉันต่างออกไป Basic Instinct (1992)
Now, what we're gonna try to do is fix the way you young ladies relate to each other.ตอนนี้,สิ่งที่พวกเธอต้องทำ คือการสานความสัมพันธ์ ที่จะปฏิบัติต่อกัน Mean Girls (2004)
How did they relate to each other? Were they one and the same?พวกมันเกี่ยวพันกันยังไง พวกมันทั้งหมด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า An American Haunting (2005)
Bree, you talk to them. You can relate to them.บรี เธอไปคุยกับพวกเค้าแหละ เธอสามารถเชื่อมโยงกับพวกเค้าได้ Art Isn't Easy (2007)
- This is getting worse all the time. - The camera does not relate to this.จะเก็บเรื่องเลวร้ายตลอดเวลา กล้องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Paranormal Activity (2007)
We've recorded him at over three dozen scenes, all of which relate to The Pattern.เราบันทึกเทปเขามากกว่า36ตอน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพทเทริน์ The Arrival (2008)
How else would you relate to children?คุณมีความสัมพันธ์กับเด็กแต่ละคนอย่างไรบ้าง? Doubt (2008)
Yes, it's the inability to relate to another human being.ใช่มันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคน Revolutionary Road (2008)
I can totally relate to The sense of isolation,ฉันเข้าใจความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุด Carrnal Knowledge (2009)
My only problem-- how to relate to my character.ปัญหาเดียวของฉันตอนนี้คือ จะทำให้เหมาะกับบทบาทของฉันยังไง The Age of Dissonance (2009)
Dolphins can understand how to manipulate situations, how to relate to people, how to create innovatively out of their own imagination.หรี่ไฟลง หรี่ลงสิ หลุย เช็คตัวจับความร้อน หน่อยได้ไหม? The Cove (2009)
I don't relate to any of them.ฉันไม่อาจบรรยายเกี่ยวกับพวกนั้นได้เลย Desert Cantos (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relate toBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
relate toFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
relate toI see no reason why he doesn't relate to the firm.
relate toIt is difficult to relate to someone who has different values from you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à

Japanese-English: EDICT Dictionary
関係付ける[かんけいづける, kankeidukeru] (v1,vt) to relate to; to connect with [Add to Longdo]
係る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 掛かる・かかる) to be the work of; to be the result of; to be done by; (2) to concern; to affect; to involve; to relate to [Add to Longdo]
心が通う[こころがかよう, kokorogakayou] (exp,v5u) to understand each other well; to call forth a response in another's heart; to relate to [Add to Longdo]
心が通じる[こころがつうじる, kokorogatsuujiru] (exp,v1) (See 心が通う) to relate to; to have one's feelings understood [Add to Longdo]
心を通わせる[こころをかよわせる, kokorowokayowaseru] (exp,v1) to establish an emotional bond with; to reach out to; to relate to [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top