ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receptiveness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receptiveness-, *receptiveness*, receptivenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receptiveness (n) rˈɪsˈɛptɪvnɪs (r i1 s e1 p t i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmefähigkeit {f}receptiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptiveness \Re*cep"tive*ness\, n.
   The quality of being receptive.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receptiveness
   n 1: willingness or readiness to receive (especially impressions
      or ideas); "he was testing the government's receptiveness
      to reform"; "this receptiveness is the key feature in
      oestral behavior, enabling natural mating to occur"; "their
      receptivity to the proposal" [syn: {receptiveness},
      {receptivity}, {openness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top