ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

react to

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -react to-, *react to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
react to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: โต้ตอบ, Syn. respond to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร The Bodyguard (1992)
Women react to me the way that they do, Don Octavio... because they sense that I search out the beauty that dwells within them until it overwhelms everything else.ผู้หญิงขานรับผมด้วยวิธีของพวกเธอ ดอนอ็อคตาวิโอ เพราะพวกเขารับรู้ว่า ผมค้นหาความงดงามที่อยู่ภายในตัวเธอ จนกระทั่งมันบดบังทุกสิ่ง Don Juan DeMarco (1994)
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม Unbreakable (2000)
Next, to react to the cell phone's melodyจากนั้น การตอบสนองต่อ เสียงโทรศัพท์ Oldboy (2003)
And Mido was to react to the man who were to say this When she grabs your hand, your reaction would be...และมิโดก็ตอบสนองกับผู้ชาย ที่พูดอย่างนั้น เมื่อเธอจับมือนาย การตอบสนองของนาย... Oldboy (2003)
But you have to react to now, to more of this!แต่ตอนนี้เธอต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้ได้แล้ว! Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Professor Langdon, do not react to this message.โปรเฟสเซอร์แลงดอน อย่าแสดงปฏิกิริยาใดๆกับข้อความนี้ The Da Vinci Code (2006)
Fujii-san how will she react to that?ฟูจิซังจะแสดงอาการยังไง? Sapuri (2006)
How did he react to that news?แล้วเค้าแสดงท่าที่ยังไงครับ Distant Past (2007)
So this metal skin must react to extreme heat.แปลว่าผิวของมัน แพ้ต่ออุณหภูมิสูง Transformers (2007)
The truth is, we sometimes don't know how you youngsters are gonna react to these medications.ความจริงก็คือ บางครั้งเราก็ไม่รู้ ว่าคนหนุ่มสาวจะมีปฏิกิริยายังไง กับการรักษาด้วยยา Charlie Bartlett (2007)
In choosing how to react to this situation your lifelong instincts will tell you to do one thing but I implore you to do the opposite.ในการเลือกจะทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ สัญชาติญาณที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวต่อไป จะบอกให้คุณทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมอ้อนวอนให้คุณทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม Saw V (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
react toPeople react to the frustration in much the same way.

Japanese-English: EDICT Dictionary
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]
受け止める(P);受けとめる[うけとめる, uketomeru] (v1,vt) to catch; to stop the blow; to react to; to take; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top