Search result for

ลดราคา

(46 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดราคา-, *ลดราคา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดราคา[V] discount, See also: reduce, lower (the price), Syn. ลด, Ant. ขึ้นราคา, Example: บริษัทยักษ์ใหญ่สื่อสารประกาศจะลดราคาค่าโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll give you a discount.แล้วเราจะลดราคาให้ครับ Baby and I (2008)
I picked up for a really good price.ที่ผมหามาตอนลดราคา Wanted (2008)
All of these aids are for sale, ladies.อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ ลดราคา นะ สุภาพสตรี Made of Honor (2008)
A dentist in our building. $50 off teeth whitening.คลีนิกหมอฟันที่ตึกเราลดราคา ฟอกฟันขาวให้ 50 ดอลลาร์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Could you put this to one side...? - I can't hold sale items.คุณช่วยเก็บนี่ให้ก่อนได้มั้ยคะ ขออภัยคะ ไม่รับจองสินค้าลดราคานะคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I am! I know where I'm going to go. There's a sale at Macy's!ฉันรู้ว่าจะต้องไปซื้อที่ไหน ตอนนี้ที่เมซี่กำลังลดราคา Confessions of a Shopaholic (2009)
Did you know he asked me for a discount?คุณรู้รึเปล่าว่า เขาขอให้ผมลดราคาด้วย? 2012 (2009)
I cut the cost down a lot because it's a uniform.ฉันลดราคาให้เยอะแล้ว เพราะมันเป็นชุดนักเรียน Episode #1.1 (2009)
We'll buy 10, so give it to us for 70 dollars.ถ้าชั้นซื้อสิบอัน จะลดราคาให้ได้มั้ย? สัก 70 ดอลล่า Episode #1.13 (2009)
Come on, Brian. Give me a break, man.ไม่เอาน่าเบรนด์\ลดราคาให้ฉันเถอะนะพวก Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
But seriously, Lenore, we are a high-end service and I'm willing to offer your clients a significant discount.แต่นี่จริงจังนะ ลีนอร์\เราจะเป็นการบริการชั้นสูง และฉันยินดีที่จะนำเสนอลูกค้าของเธอ\ด้วยส่วนลดราคาพิเศษ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
J.T. Warehouse, going-out-of-business sale, 75% off.สินค้าของ J.T ขายตรงลดราคา 70% Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)   FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring down[PHRV] ลดราคา, Syn. go down, Ant. send up
close out[PHRV] ลดราคา
cut prices to the bone[IDM] ลดราคามากเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ขาดทุน
cut under[PHRV] ตัดราคา, See also: ลดราคาให้ต่ำลงกว่าคู่แข่ง
discount[VT] ลดราคา, See also: ทำให้น้อยลง, Syn. belittle, minimize, derogate, Ant. esteem
knock down[PHRV] ลดราคา, See also: ต่อรองให้ลดราคา, Syn. beat down, knock off
knock off[PHRV] ลดลง, See also: ลดราคา, ลด
mark down[PHRV] ลดราคา, Syn. mark up, write down, write up
mark down[PHRV] ลดราคา, Syn. discount
pull in[PHRV] ลดราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate
discount(ดิส'เคาทฺ) vt,vi.,n. (การ) ลดราคา,ลดส่วน,ไม่นับ,ส่วนลด,ค่าชักส่วนลด -discountable adj., Syn. deduct
sale(เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา., Syn. exchange,transfer
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,

English-Thai: Nontri Dictionary
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า,ลดค่าเงิน,ลดราคา,ทำให้เสื่อมทราม
discount(n) การลดราคา,ส่วนลด,ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
discount(vt) ลดราคา,ชักส่วนลด,ลดลง,ไม่นับ,หาร
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
値引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top