ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualify for

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualify for-, *qualify for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualify for[PHRV] เหมาะสมกับ, See also: ทำให้เหมาะสมกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้ Cool Runnings (1993)
Elle, come on, you'll never get the grades... to qualify for one of those spots.แอล ไม่เอาน่า คุณเกรดไม่ถึงหรอก ที่จะถูกคัดไปฝึกงานได้น่ะ Legally Blonde (2001)
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก Goal! The Dream Begins (2005)
I wasn't good enough to qualify for his program, but he took me on anyway.ฉันไม่ดีพอที่จะผ่านการทดสอบในโปรแกรมของเขา แต่เขาก็รับฉันไว้อยู่ดี Chuck Versus the Sensei (2008)
Show Choir Rule Book. And it turns out, you need 12 kids to qualify for Regionals.กลายเป็นว่า นายต้องใช้เด็ก 12 คน เพื่อเข้าแข่งระดับภาค Showmance (2009)
We need recruits. There're six of you. We need 12 to qualify for Regionals.เรามีกันแค่ 6 คน ต้องใช้ 12 คน เพื่อเข้าแข่ง Showmance (2009)
YOU QUALIFY FOR NEXT YEAR'S OLDAGE PENSIONValley Girls (2009)
We just don't qualify for stuff like that.ความรักและความบริสุทธิ์ Episode #1.18 (2009)
After my humiliating failure to qualify for nationals... there is nothing for me... or my Cheerios to do... for the rest of the year.หลังจากที่ฉันได้พ่ายแพ้อย่างน่าอับอาย ไปไม่ถึงระดับประเทศ ก็ไม่มีอะไรเหลือให้ทำสำหรับฉันและทีมอีกต่อไป Comeback (2011)
I've buttoned up every single thing that I have to to qualify for this job.ฉันได้ buttoned ขึ้นทุกสิ่งเดียวที่ฉันจะต้องให้มีคุณสมบัติสำหรับงานนี้ White House Down (2013)
Cam F. Awesome made a decision to lose 20 pounds and try to qualify for the Olympic trials at the next weight class down.แคม เอฟ. ออว์ซัม ตัดสินใจลดน้ำหนัก 9 กิโลกรัม และพยายามจะเข้าคัดตัวโอลิมปิก ในรุ่นน้ำหนักต่ำลงมา CounterPunch (2017)
Cam F. Awesome becomes the only American to qualify for the Olympic trials in two different weight classes.แคม เอฟ. ออว์ซัม กลายเป็นชาวอเมริกันคนเดียว ที่มีสิทธิ์เข้าคัดตัวโอลิมปิก ในรุ่นน้ำหนักสองรุ่น CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualify forHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
qualify forIn order to qualify for the home stay you must have an interview with the sponsors.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top