ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เหมาะสมกับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เหมาะสมกับ-, *ทำให้เหมาะสมกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need to give you a proper send-off so we'll have closure when you die at sea and crabs eat your face.เราต้องทำให้เหมาะสมกับการปิดฉาก การตายให้ปูแทะเล่นของนายในทะเลนั่น The Bon Voyage Reaction (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit for[PHRV] ทำให้เหมาะสมกับ
fit in with[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ, Syn. fill in, fit into
fit into[PHRV] ทำให้เหมาะสมกับ, Syn. fit in, fit in with
fit to[PHRV] ทำให้เหมาะสมกับ, See also: ทำให้พอเหมาะกับ, Syn. match with, pair with, suit to
qualify for[PHRV] เหมาะสมกับ, See also: ทำให้เหมาะสมกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top