ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provisory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provisory-, *provisory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provisory(adj) ซึ่งเป็นเงื่อนไข, Syn. conditional, dependent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provisory (j) prˈəvˈaɪzəriː (p r @1 v ai1 z @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedingtprovisory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Provisory \Pro*vi"so*ry\, a. [Cf. F. provisoire.]
   1. Of the nature of a proviso; containing a proviso or
    condition; conditional; as, a provisory clause.
    [1913 Webster]
 
   2. Making temporary provision; provisional.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provisory
   adj 1: subject to a proviso; "a provisory clause"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top