ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prodigy

P R AA1 D AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prodigy-, *prodigy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prodigy(adj) สิ่งมหัศจรรย์, See also: คนหรือสิ่งที่พิเศษกว่าทั่วๆ ไป โดยเฉพาะเด็กที่เป็นอัจฉริยะ, Syn. genius

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร, สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel

English-Thai: Nontri Dictionary
prodigy(n) สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งประหลาด, สิ่งผิดปกติ, อัจฉริยบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was nine years old, my mother's version of believing in me was believing that I could be anything, anything she wanted, the best piano prodigy this side of China.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ แบบการเชื่อของแม่ฉันในตัวฉัน... ก็คือการเชื่อว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เธอต้องการ The Joy Luck Club (1993)
Prince Mannsfeld is leaving for Prussia... and seeks a prodigy to accompany him.ให้กับ เจ้าชาย แมนเฟลด์ ซึ่งกำลังเสด็จไปยัง ปรัสเซีย และกำลังเฟ้นหาอัจฉริยะ เพื่อตามเสด็จไปเล่นให้พระองค์ฟัง The Red Violin (1998)
Hotch, I was a 12-year-old child prodigy in a las vegas public high school.และคุณจะไม่ได้คะแนนโหวดจากชั้นแน่ แสบจริงๆเลยนะ L.D.S.K. (2005)
"A prodigy hits the wall"อัจฉริยะเจอทางตัน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Oh, believe me, if a chef can figure it out, then a prodigy like Sweets would've got there long before.โอ... เชื่อผมเถอะ ถึงแม้ผมจะเป็นเชฟผมก็ดูออก แล้วคนชำนาญอย่างสวีท จะไม่สังเกตเห็นได้ก่อนงั้นหรือ The Dwarf in the Dirt (2009)
Is prodigy what you call a young high school stud that bangs 30-year-olds on the regular?ใช่ มันอัจฉริยะมาก สำหรับเด็กมัธยม ที่ไปมีอะไรกับคนอายุ 30 บ่อยๆ Chupacabra (2011)
I finally found someone else who was a child prodigy and a playground punching bag, too.ในที่สุดผมก็พบอีกคนที่ เป็นเด็กอัจฉริยะ และเป็นกระสอบทราย ในสนามเด็กเล่นด้วย True Genius (2012)
Bet you'd never believe me if I told you he was a violin prodigy who played two years with the Philharmonic.พนันว่าคุณต้องไม่เชื่อแน่ถ้าผมบอกว่า เขาเป็นอัจฉริยะด้านไวโอลินซึ่งเคยเล่น ให้กับวงออร์เคสตร้าฟีลฮาร์โมนิกถึง 2 ปี The High Road (2012)
Criminal prodigy Rain Man.อัจฉริยะแห่งอาชญากรรม Blood Brother (2012)
You know, in the late 18th century, there was a math prodigy named Carl Friedrich Gauss who was faced with the same tedious problem that you are.ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 มีอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์คนนึง ชื่อคาร์ล เฟรดริช กาลส์ เขาเคยเผชิญหน้ากับ ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้ 2 Pi R (2013)
Back then, she was just a computer prodigy brought in to design the company's internal network.เมื่อก่อน เธอเป็นเพียงนักคอมฯอัจฉริยะ เพื่อออกแบบเครือข่ายภายในให้บริษัท Identity (2013)
And to Spencer Johnson, may he prove to be the child prodigy like his namesake.และแด่สเปนเซอร์ จอห์นสัน ขอให้มีพรสวรรค์เหมือนคนที่เขา ตั้งชื่อตามด้วย Gatekeeper (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRODIGY P R AA1 D AH0 JH IY0
PRODIGY'S P R AA1 D AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prodigy (n) prˈɒdɪʤiː (p r o1 d i jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロディジー[purodeiji-] (n) { comp } Prodigy [Add to Longdo]
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy [Add to Longdo]
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
秀才[しゅうさい, shuusai] (n) prodigy; (P) [Add to Longdo]
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius [Add to Longdo]
神童[しんどう, shindou] (n) prodigy; wonder child; (P) [Add to Longdo]
天才児[てんさいじ, tensaiji] (n) child prodigy [Add to Longdo]
非凡[ひぼん, hibon] (adj-na, n) prodigy; rare; unique; extraordinary [Add to Longdo]
儁秀;俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na, n) genius; prodigy; talented person [Add to Longdo]
麒麟児[きりんじ, kirinji] (n) child prodigy; wonder child [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prodigy \Prod"i*gy\, n.; pl. {Prodigies}. [ L. prodigium; pro
   before + (perh.) a word appearing in adagium adage: cf. F.
   prodige. Cf. {Adage}. ]
   [1913 Webster]
   1. Something extraordinary, or out of the usual course of
    nature, from which omens are drawn; a portent; as,
    eclipses and meteors were anciently deemed prodigies.
    [1913 Webster]
 
       So many terrors, voices, prodigies,
       May warn thee, as a sure foregoing sign. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything so extraordinary as to excite wonder or
    astonishment; a marvel; as, a prodigy of learning.
    [1913 Webster]
 
   3. A production out of ordinary course of nature; an abnormal
    development; a monster. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wonder; miracle; portent; marvel; monster.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prodigy
   n 1: an unusually gifted or intelligent (young) person; someone
      whose talents excite wonder and admiration; "she is a chess
      prodigy"
   2: a sign of something about to happen; "he looked for an omen
     before going into battle" [syn: {omen}, {portent}, {presage},
     {prognostic}, {prognostication}, {prodigy}]
   3: an impressive or wonderful example of a particular quality;
     "the Marines are expected to perform prodigies of valor"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top