ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressmen

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressmen-, *pressmen*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressmenHe was surrounded by a crowd of pressmen.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressmen    (n) prˈɛsmɛn (p r e1 s m e n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressman \Press"man\, n.; pl. {Pressmen}.
   1. One who manages, or attends to, a press, esp. a printing
    press.
    [1913 Webster]
 
   2. One who presses clothes; as, a tailor's pressman.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

pressmen

 


  

 
pressmen
 • (n) /pr'ɛsmɛn/ [OALD]
  [pressman]
 • ช่างแท่นพิมพ์[Lex2]
 • นักข่าว: ผู้สื่อข่าว [Lex2]
 • (เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์ [Hope]
 • /P R EH1 S M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /pr'ɛsmæn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top