ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preferences

P R EH1 F ER0 AH0 N S AH0 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preferences-, *preferences*, preference
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Yes, Jeoha. I will prepare according to your preferences.พะยะคะ หม่อมฉันจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้พะยะคะ Princess Hours (2006)
Okay. Now, I don't know what your preferences are.โอเค แต่ไม่ฉันไม่รู้ว่าเธออยากได้แบบไหน Dead Silence (2007)
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ Eagle Eye (2008)
Those are called preferences. Those are not needs.นั่นเรียกว่าความอยาก ไม่ได้จำเป็น Fireproof (2008)
DID HE HAVE ANY OTHER STRANGE PREFERENCES IN BED?เขาเคยมีพฤติกรรมบนเตียงแปลกๆบ้างไหม? Zoe's Reprise (2009)
Uh, item eight under "sleep preferences."อู้วว ข้อที่8 อยู่ใต้การตั้งแต่การนอนหลับ Practically Perfect (2010)
I don't care about people's preferences.ฉันไม่สนว่าใครจะเบี่ยงเบนรึเปล่า Early 21st Century Romanticism (2011)
Everyone write down their lab partner preferences from one to eight.ทุกคนเขียนเรียงลำดับคู่ทำแล็บที่ต้องการ จาก 1 ถึง 7 Competitive Ecology (2011)
He had unique sexual preferences.เขาหมกมุ่น อยู่กับตัณหาราคะจนเกินไป The Scent (2012)
What is the point of-of different tastes, different... preferences if not to say that our brains work differently, that we think differently?อะไรคือประเด็น ของรสนิยมที่แตกต่างกัน ความชอบที่แตกต่างกัน ถ้าไม่ใช่ว่าสมองของเรา ทำงานแตกต่างกัน The Imitation Game (2014)
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferencesMusic preferences vary from person to person.

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFERENCES    P R EH1 F ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preferences    (n) prˈɛfrənsɪz (p r e1 f r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top