Search result for

*precautions*

(68 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: precautions, -precautions-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable precautions clauseข้อกำหนดระมัดระวังตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Extra precautions? !"และการระมัดระวัง ? Kung Fu Panda (2008)
The bad news is, you're probably gonna catch on fire, but not if you take a few precautions.แต่โชคร้ายที่ไปจับลูกบอลไฟ แต่ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อน... ถุงมือเตาอบ Bedtime Stories (2008)
So you can take whatever precautions you can.เพื่อที่จะได้ระวังตัวไว้ Under & Out (2008)
No, sir. Just, you know, precautions.ป่าว ครับ คุณก็รู้ ป้องกันไว้ก่อน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I want all precautions taken.ฉันต้องการให้เตือนทุกคนด้วย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You have taken precautions?คุณได้มาถึงข้อควรระวัง? Dogtooth (2009)
Take all precautions necessary when it comes to Ryuzaki.จำไว้นะ เป็นคำเตือนที่สำคัญมากเวลาเจอกับริวซากิ Orutorosu no inu (2009)
He didn't take the proper precautions at work, did he?เขาไม่ค่อยจะระมัดระวังตัว มากนักขณะทำงานใช่รึเปล่า? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Sorry. Precautions to keep from turning into a chicken?ขอโทษที ระมัดระวังตัว เพื่อป้องกันตัวเอง ในการเปลี่ยนเป็นไก่นั่นรึ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
What extra precautions can we take?ต้องระมัดระวังตัว เป็นพิเศษเรื่องอะไรบ้าง ที่เราต้องทำ? The Turning Point (2009)
We will take precautions.- เราจะระมัดระวัง Brain Invaders (2009)
He took precautions to keep his identity anonymous.เขาระวังตัวแจ มันยังคงเป็นปริศนาอยู่เนี่ย The International (2009)
You guys are taking precautions and just don't worry about that.\ลูกต้องรู้จักป้องกัน และ โอเค,ไม่ต้องห่วงค่ะพ่อ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Precautions will be made to make sure they can only shoot at people on the track.ข้อควรระวังจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า they เท่านั้นที่สามารถถ่ายภาพคนในการติดตาม Death Race 2 (2010)
They take precautions to avoid prurient surveillance.พวกเขาได้คิดเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดแบบนั้นไว้แล้ว Smoke and Steel (2010)
We'll be taking further precautions at every transaction...แต่เราต้องระมัดระวัง ไม่ยังงั้น.. Batman: Under the Red Hood (2010)
She took precautions.เธอระวังตัวเสมอ The Internet Is Forever (2010)
Still, there must be precautions.ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีการป้องกัน Cloverdale (2010)
The more answers we have, the less precautions we'll have to take.งั้นตกลงเราจะ รับการตรวจสอบ Visitation (2010)
Obviously, this is a frightening time for people, but all anyone has to do is exercise reasonable precautions.แน่นอน นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตระหนก แต่สิ่งที่ทุกคนควรทำคือระมัดระวังไว้ก่อน A Study in Pink (2010)
I've heard that an increase in appetite's a possible side effect, so I'm taking the necessary precautions.ผมได้ยินมาว่าอาจจะมีผลข้างเคียง ทำให้เราอยากอาหารได้ ผมแค่ทำตามคำเตือน Truly Content (2010)
Necessary precautions being your own weight in cheese doodles?คำเตือนที่จะทำให้น้ำหนักคุณทะลุ ด้วยชีสอบกรอบเนี่ยเหรอ? Truly Content (2010)
Captain, please take all necessary precautions.กัปตัน ยังไงก็ช่วยเตรียมการรับมือไว้ก่อนนะ Assassin (2010)
We are taking all the necessary precautions, correct, captain?เราจะต้องระมัดระวังไว้ก่อน เข้าใจมั้ย กัปตัน Assassin (2010)
So, please, uh, take extra precautions.และฉันเริ่มสงสัยว่า No Ordinary Sidekick (2010)
We have to take precautions.ก็คือลูกปัด เราต้องดูแลมันใหดีที่สุด Episode #1.14 (2010)
Which is why we need to take some precautions, 'cause we got played, all of us.เพราะงั้นเราจึงต้องระวังตัวไว้ก่อน พวกเราเพิ่งโดนเล่นงาน พวกเราทุกคน Know Thy Enemy (2011)
Well, I'm not so sure it's just these days, but I'm glad you're taking the necessary precautions.ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ว่าแค่วันนี้วันเดียว แต่ผมว่าคุณระวังตัวไว้ก็ดีนะ You Smell Like Dinner (2011)
I'm aware precautions need to be taken, but don't you think this is a little extreme?ผมรู้ว่าต้องมีการระวังไว้ก่อน แต่คุณไม่คิดว่ามันเป็นการทำเกินไปหน่อยเหรอ? Free (2011)
Take precautions, don't go strange places alone.ข้าก็จะช่วยพวกเขาตอนที่มี ชีวิตอยู่ครับ The Sorcerer and the White Snake (2011)
I can take extra precautions.หนูสามารถทำตาม ข้อพึงระวังพิเศษได้ Last Temptation (2011)
I've taken precautions.ผมระวังไว้แล้ว Welcome to the Occupation (2011)
I took precautions.ฉันระมัดระวังอยู่แล้ว Chuck Versus the Zoom (2011)
Casey, what precautions? What the hell kind of operation is this?เคซี่ ระมัดระวังยังไง ? นี่มัน ปฎิบัติการบ้าบออะไรกันเนี่ย? Chuck Versus the Zoom (2011)
Shouldn't you guys have some sort of precautions prepared beforehand?คุณก็ควรจะเตรียมพร้อมที่จะป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่หรอ? City Hunter (2011)
So I took precautions.ผมเลยต้องระวัง Kame'e (2011)
We have written up a media release on precautions the public needs to take.เราได้เตรียมการแถลงข่าว เกี่ยวกับมาตราการป้องกันที่ประชาชนควรทำ From Childhood's Hour (2011)
There are just a few basic precautions here.ที่นี่มีกฏไม่กี่ข้อ Lockout (2012)
We're already taking extra precautions, Most Holy.เราได้เพิ่มมาตรการป้องกันแล้ว, ท่านนักบวชศักดิ์สิทธิ์. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Very good, John, excellent plan, full of intelligent precautions.ดีมาก จอห์น วางแผนได้เยี่ยม รูปแบบความระมัดระวังที่ชาญฉลาด A Scandal in Belgravia (2012)
They took precautions.พวกเขาระวังตัว เธอรู้ด้วยว่าต้องทำยังไง Unknown Subject (2012)
Just taking the necessary precautions.แค่ป้องกันไว้ก่อน Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Look, I will handle this, but until I do, we need to take extra precautions.ฟังนะ เด๋วจัดการเอง ตอนนี้ พี่อยากให้ระวังตัว Swim Deep (2012)
Or they're simply taking precautions.หรือพวกเขาก็แค่ป้องกันไว้ก่อน I Love You, Tommy Brown (2012)
A lot of precautions for a computer virus.มีคำเตือนมากมาย เพียงเพื่อไวรัสคอมพิวเตอร์ Matsya Nyaya (2012)
Our security consultant, Mr. Diggle, is taking all the necessary precautions.ผู้ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย คุณดิ๊กเกิ้ล ได้จัดการป้องกันระวังที่จำเป็นไว้หมดแล้วครับ Lone Gunmen (2012)
Jason finds out his friends are killed, he might take precautions.เจสันรู้ว่าเพื่อนเขาโดนฆ่า เขาอาจจะระวังตัวไว้ก่อน The Pact (2012)
I've taken all precautions, Finch.ผมระวังทุกอย่างอยู่แล้ว ฟินช์ Triggerman (2012)
You're not on the approved visitors list, and what with families being... complicated, we have to take precautions.คุณไม่มีชื่ออยู่ใน รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเยี่ยม และนี่เป็นเรื่องซับซ้อน ภายในครอบครัว เราจึงต้องมีกฏข้อห้าม Noosphere Rising (2012)
We've never taken the precautions we should around here.เราไม่เคยวางมาตรการป้องกัน ในบริเวณนี้เลย Saturn Returns (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionsLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionsThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTIONS    P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precautions    (n) (p r i1 k oo1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorkehrungen {pl} | Vorkehrungen treffen (gegen)precautions; provisions | to take precautions (against); to make arrangements [Add to Longdo]
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f} | Vorsichtsmaßnahmen treffenprecaution | to take precautions [Add to Longdo]
Vorsorgemaßnahmen {pl}precautions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防止[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
预防[yù fáng, ㄩˋ ㄈㄤˊ, / ] to prevent; to take precautions against; to protect; to guard against, #2,369 [Add to Longdo]
戒备[jiè bèi, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ, / ] to take precautions; to guard against (emergency), #16,158 [Add to Longdo]
严防[yán fáng, ㄧㄢˊ ㄈㄤˊ, / ] to take strict precautions; on your guard, #21,087 [Add to Longdo]
严加[yán jiā, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to increase vigilance; to take more rigorous (precautions), #74,284 [Add to Longdo]
疏于防范[shū yú fáng fàn, ㄕㄨ ㄩˊ ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, / ] to neglect to take precautions; relaxed vigilance, #96,661 [Add to Longdo]
防汛[fáng xùn, ㄈㄤˊ ㄒㄩㄣˋ, ] flood control; anti-flood (precautions) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top