ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postern

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postern-, *postern*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postern(n) ประตูหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postern(โพส'เทิร์น) n., adj. (เกี่ยวกับ) ประตูหลัง, ทางเข้าส่วนตัว, ประตูข้าง, ค่อนข้างน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
postern(n) ประตูหลัง, ประตูข้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then let's go. We'll use the Postern Gate.ไปกันเถอะ เราจะออกทางประตูหลัง The Sword in the Stone: Part One (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postern (n) pˈɒstən (p o1 s t @ n)
posterns (n) pˈɒstənz (p o1 s t @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postern \Pos"tern\, a.
   Back; being behind; private. "The postern door." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postern \Pos"tern\, n. [OF. posterne, posterle, F. poterne, fr.
   L. posterula, fr. posterus coming after. See {Posterior}.]
   1. Originally, a back door or gate; a private entrance;
    hence, any small door or gate.
    [1913 Webster]
 
       He by a privy postern took his flight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Out at the postern, by the abbey wall. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) A subterraneous passage communicating between the
    parade and the main ditch, or between the ditches and the
    interior of the outworks. --Mahan.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postern
   n 1: a small gate in the rear of a fort or castle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top