ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porousness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porousness-, *porousness*, porousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porousness (n) pˈɔːrəsnəs (p oo1 r @ s n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaporousness(n) การเป็นไอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porosität {f} | geschlossene Porosität {f}porosity; porousness | sealed porosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porousness \Por"ous*ness\, n.
   1. The quality of being porous.
    [1913 Webster]
 
   2. The open parts; the interstices of anything. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They will forcibly get into the porousness of it.
                          --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porousness
   n 1: the property of being porous; being able to absorb fluids
      [syn: {porosity}, {porousness}] [ant: {solidity},
      {solidness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top