ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politisch

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politisch-, *politisch*
German-Thai: Longdo Dictionary
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
politische Gesinnung {f}political conviction [Add to Longdo]
politische Parole {f}; Schlagwort {n}slogan [Add to Longdo]
politisches System; politische Ordnungpolity [Add to Longdo]
politisch engagiertpolitically involved (active) [Add to Longdo]
politisch | politische Notwendigkeitpolitical | political imperative [Add to Longdo]
politisch {adv}politically [Add to Longdo]
politisch brisantpolitically charged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
政局[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  politisch /poːliːtiʃ/
   political; politically

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top