ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasedly

P L IY1 Z D   
244 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasedly-, *pleasedly*, pleased
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pleasedly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pleasedly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleased[ADJ] พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasedly[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily
less than pleased[IDM] ไม่พึงพอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว The Great Dictator (1940)
You're pleased to see me, aren't you, old boy?เเกดีใจที่ได้เจอฉันใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
I should be only too pleased to do anything that might help the family.ผมก็ยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยตระกูลไว้ Rebecca (1940)
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
- What does it mean, Body? - It means my mother will be pleased, sir.มันหมายความว่าแม่ของฉันจะ ยินดีเซอร์ How I Won the War (1967)
Move, now. I want to say how pleased I am...ย้ายในขณะนี้ ฉันอยากจะบอก ว่าฉันมีความยินดีที่ How I Won the War (1967)
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้ How I Won the War (1967)
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้ The Little Prince (1974)
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
Grandmother is pleased you've come and wants to know what's bothering you.คุณยายดีใจที่เธอมา และต้องการรู้ว่าอะไรที่เธอไม่สบายใจ Phantasm (1979)
My friends, I'm so pleased you're not dead.เพื่อนของฉัน, ฉันดีใจมากๆที่คุณไม่ตาย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're very pleased to have you back, Papa.เรายินดีที่พ่อกลับมา Gandhi (1982)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
I am pleased to hear that.ฉันมีความยินดีที่จะได้ยินว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He'll be so pleased to see you.เขาจะยินดีมากที่จะเห็นคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Bub, I'm very pleased. Very pleased.บัฟ ฉันดีใจจริงๆ ดีใจมาก Day of the Dead (1985)
- Pleased to meet you.- ยินดีที่ได้พบ Return to Oz (1985)
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป. Cinema Paradiso (1988)
I'm sure she'll be very pleasedยายแน่ใจว่าเธอจะต้องดีใจ My Neighbor Totoro (1988)
Count Spretzle, I think you'll be pleased at our handling of your presentation.เคานต์สเปร็ตเซิล ผมหวังว่าท่านคงพอใจกับการจัดงานแสดงของเรา Mannequin: On the Move (1991)
She'll be so pleased. You're her favorite actress. We've seen all your movies.ลูกคลั่งไคล้คุณมาก ดูหนังคุณทุกเรื่อง The Bodyguard (1992)
Still, she was not pleased.แต่เธอก็ยังไม่พอใจ The Joy Luck Club (1993)
He'll be so pleased I do declareเขาจะต้องยินดีกับสิ่งที่เรายื่นให้ The Nightmare Before Christmas (1993)
He'll be so pleased by our successเขาจะต้องดีใจมาก กับความสำเร็จของเรา The Nightmare Before Christmas (1993)
You'll be pleased with the level of efficiency I get from these workers.ค่ายบุดซินที่ผมคุมอยู่... Schindler's List (1993)
Pleased to see you reading this.ยินดีที่จะเห็นคุณที่อ่านข้อความนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Jackson Harglow, Mr. Trent. I'm pleased to meet you.แจ็คสัน ฮาร์โกลว์ คุณเทรนท์ ดีใจที่พบคุณ In the Mouth of Madness (1994)
-Pleased to meet you.ยินดีที่รู้จักครับ เช่นกันค่ะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- I'm very pleased to meet you, Miss Darcy.-ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณค่ะ มิสดาร์ซี่ Episode #1.5 (1995)
- Mother will be pleased.-แม่คงจะดีใจมาก Episode #1.5 (1995)
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้ Episode #1.6 (1995)
She pleased your daddy, too. He told us.เธอดีกับพ่อของหลานมากด้วย เขาบอกเราเช่นนั้น The Education of Little Tree (1997)
Sir Director, you will be pleased to know that we have a suspect.ท่าน ผอ. เราจะบอกท่านว่าเรามีผู้ต้องสงสัย Gattaca (1997)
- Pleased to meet you.ยินดีครับ Good Will Hunting (1997)
Rose is displeased.โรสไม่พอใจ Titanic (1997)
I'd be pleased if... Missผมจะยินดีถ้า คุณครับ The Legend of 1900 (1998)
Of course, we will refund those who desire... but for those who do stay, we are pleased to play my arrangement... of favorite English madrigals.แน่นอน เราจะคืนค่าตั๋วให้กับทุกท่น แต่สำหรับท่านที่จะอยู่ต่อ เราขอเสนอผลงานการประสานเสียง ที่ได้รับการชื่นชมของชาวอังกฤษ The Red Violin (1998)
I just thought you'd be pleased to hear they're gonna continue the Latin program.คุณคงดีใจที่รู้ว่า พวกเขาจะสอนลาตินต่อไป Rushmore (1998)
I am so pleased and so astonished to see you here.ผมดีใจ และประหลาดใจที่คุณอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง) 10 Things I Hate About You (1999)
Pleased to meet youยินดีที่ได้รู้จัก GTO (1999)
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น The Legend of Bagger Vance (2000)
Pleased to meet you.- ยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะ Mulholland Dr. (2001)
Uh, you'd be pleased to know... that there's quite a bit of interest in this role.คุณคงยินดีที่ได้รู้ว่า มีความสนใจมากทีเดียวในบทนี้ Mulholland Dr. (2001)
Very pleased to meet you.ยินดีมากที่ได้พบเธอ Mulholland Dr. (2001)
Pleased to meet you.ยินดีที่ได้รู้จักจ๊ะ Mulholland Dr. (2001)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Harry Potter. Can't tell you how pleased I am to meet you.แฮร์รี่ พอตเตอร์ ดีใจเป็นที่สุดที่ได้พบกับคุณ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasedAll the orchestra were pleased with their success.
pleasedA player was pleased the victory.
pleasedAre you pleased with your new house?
pleasedAre you pleased with your new job?
pleasedAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
pleasedFar from being pleased, my father is very angry.
pleasedGive her these roses, and she will be pleased.
pleasedHe does not seem pleased with his condition.
pleasedHe felt pleased with the new car.
pleasedHe is displeased at her rude behavior.
pleasedHe is displeased with their way of reception.
pleasedHe is not pleased with anything.
pleasedHe is only too pleased to be advised by a woman.
pleasedHe is pleased when we are bewildered.
pleasedHe is pleased with his new car.
pleasedHe is pleased with his new shoes.
pleasedHe is pleased with his work.
pleasedHe is pleased with the plan.
pleasedHe is pleased with the present.
pleasedHe is very pleased with the new bicycle.
pleasedHe looks pleased with his new car which he bought yesterday.
pleasedHe returned home safely, which pleased his parents.
pleasedHe was displeased with his neighbor.
pleasedHe was displeased with my coming.
pleasedHe was pleased to hear the news.
pleasedHe was pleased with the toy.
pleasedHe will be pleased to help you.
pleasedHe will be really pleased.
pleasedHis parents were pleased with at his success.
pleasedHow do you do, Mrs. Allen? I'm pleased to meet you.
pleasedHowever, some people in the audience were not pleased with the results.
pleasedI always feel pleased when I've finished a piece of work.
pleasedI am far from pleased with your behavior.
pleasedI am feeling quite pleased about what you've said.
pleasedI am not at all pleased with the condition.
pleasedI am not pleased with what you have done.
pleasedI am only too pleased to come with you.
pleasedI am pleased at your coming.
pleasedI am pleased at your success.
pleasedI am pleased that you have passed the exam.
pleasedI am pleased to help you if I can.
pleasedI am pleased to see you again.
pleasedI am pleased with his work.
pleasedI am pleased with my new house.
pleasedI am pleased with myself.
pleasedI am pleased with the result.
pleasedI am pleased with this vivid portrait in particular.
pleasedI am pleased with this watch my father gave me.
pleasedI am pleased with your present.
pleasedI am quite pleased with you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
ปิ๊ง[V] like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ไม่สบอารมณ์[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ไม่สบอารมณ์[V] be dissatisfied, See also: be discontented, be disappointed, be displeased, be unsatisfied, be unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: ผมรู้ว่าคำพูดของผมทำให้พ่อไม่สบอารมณ์นัก
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
ตรึงตาตรึงใจ[V] impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
รื่น[V] be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
สะใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai definition: สมกับที่ใจต้องการ
สุข[V] be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เคียดแค้น[V] resent, See also: be angry, be annoyed, offend, be displeased, be dissatisfied, Syn. โกรธแค้น, แค้นเคือง, ไม่พอใจ, โกรธเคือง, Ant. พอใจ, รักใคร่, Example: เราเคียดแค้นคำพูดของเขามาก จนอยากจะชกหน้า
เง้างอด[V] be displeased, See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied, Syn. โกรธ, งอน, Ant. พอใจ, Example: ทำไมตลอดวันนี้ทั้งวันเธอจึงเง้างอดผมนัก, Thai definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด
เง้าๆ งอดๆ[V] be distorted by anger, See also: be displeased, be angry, be annoyed, be irritated, Syn. โกรธ, งอน, แสนงอน, ไม่พอใจ, เง้างอด, Example: วันนี้อาเจือดูแปลกจังเง้าๆ งอดๆเป็นกับเขาเหมือนกัน, Thai definition: กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน, กระเง้ากระงอด ก็ว่า
ปลื้ม[V] be pleased, See also: be overjoyed, be happy, be delighted, be gratified, Syn. ปลาบปลื้ม, ยินดี, Example: นภาศรีปลื้มมากที่ลูกชายสอบเป็นปลัดอำเภอได้, Thai definition: เบิกบานยินดีมาก
ปลื้มใจ[V] be pleased, See also: be glad, be delighted, be gratified, Example: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง, Thai definition: ปิติและเบิกบานใจ
ปลาบปลื้ม[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
พอใจ[V] satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
เปรม[V] be content, See also: be surfeited, be delighted, be happy, be joyful, be glad, be pleased, Syn. สุข, สบาย, Ant. ทุกข์, Example: งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้พนักงานเปรมไปเลยเพราะกรรมการผู้จัดการเลี้ยงไม่อั้น, Thai definition: เป็นสุขกายสุขใจ
อิ่มใจ[V] be pleased, See also: be delight, be glad, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: ข้าพเจ้าทำบุญทำเสร็จแล้ว รู้สึกอิ่มใจ เพราะได้บุญ
อิ่มอกอิ่มใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, be proud of oneself, Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: เหล่าศิลปินต่างรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้หยิบยื่นศิลปะที่ดีให้กับประชาชน
อิ่มเอม[V] be delighted, See also: be pleased, Example: ทั้งสองคนพิศดูใบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ละฝ่ายต่างรู้สึกอิ่มเอมสดใส
หน้าบึ้ง[V] frown, See also: look displeased, Syn. หน้าบูด, หน้าบึ้งตึง, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสวันชื่นคืนสุขนี่มาทำหน้าบึ้งไม่เข้ากับบรรยากาศ, Thai definition: หน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
ถูกใจ[V] like, See also: be to one's liking, be pleased, be content, be satisfied, Syn. ต้องใจ, ชอบใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เราสามารถพิจารณาแบบบ้านนั้นได้ก่อนว่าถูกใจหรือไม่ โดยยังไม่ต้องลงมือสร้างจริงๆ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ
เจริญใจ[V] be pleased, See also: be happy, be highly delighted, be joyful, Syn. เพลินใจ, เบิกบานใจ, สุขใจ, Example: ในงานวันนั้นท่านเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ เนื่องจากท่านคงเพลิดเพลิน เจริญใจกับสินค้าต่างๆ
เบิกบานใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ปรวด[V] please, See also: favor, like, be pleased, be kind enough to, Syn. โปรด, โปรดปราน
ปริ่ม[V] be pleased, See also: be delighted, be glad, be brimful of, Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ, Example: หัวใจของเธอปริ่มเปรมไปด้วยความสุข, Thai definition: อาการที่มีความยินดีปลื้มใจ
ปรีดา[V] be delighted, See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful, Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ, Ant. เสียใจ, Example: ประชาชนรู้สึกยินดีปรีดากับชัยชนะของทีมชาติไทย
ประสาท[V] give, See also: be pleased to give, bestow, confer, grant, Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้, Example: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้
ชื่น[V] be joyful, See also: be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, Example: นักศึกษาที่สอบเอ็นทรานซ์ได้ ทุกคนรู้สึกชื่นในหัวใจ
ชื่นชมยินดี[V] be pleased with, See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice, Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ, Example: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก
ชื่นชอบ[V] be satisfied, See also: be pleased, impress, like, love, be fond of, Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก
กรุ้มกริ่ม[V] be pleased, See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented, Syn. กระหยิ่มใจ, Example: ดูเขากรุ้มกริ่มอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่พูดว่าอะไร, Thai definition: แสดงสีหน้าดีใจในที
กริ่ม[ADV] be happy, See also: be pleased, be satisfied, be contented, Syn. กระหยิ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ, Ant. เศร้าใจ, Example: พอได้เหล้าเข้าไปแก้วหนึ่งเขาก็รู้สึกกริ่มใจ
กระหยิ่ม[V] be happy, See also: be glad, be pleased, be elated, Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ, Ant. เศร้า, Example: เขากระหยิ่มใจเมื่อเจ้านายชมเชย
จุใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, be thrilled, Example: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ, Thai definition: มากจนเป็นที่พอใจ
ชอบใจ[V] content, See also: be gratified, be pleased, be satisfied, Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ, Example: เด็กๆ ชอบใจเมื่อได้รับขนมและลูกกวาดจากคุณครู
โมทนา[V] be pleased, See also: rejoice, be delighted, Syn. บันเทิง, ยินดี, Example: คุณทำความดีผมก็โมทนาด้วย
ชอบ[V] like, See also: be pleased, fond of, prefer, love, Syn. พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: ผู้ขายบ้านจัดสรรหวังให้คนที่มาดูบ้านชอบบรรยากาศภายในหมู่บ้าน, Thai definition: พอใจ
โสมนัส[V] be happy, See also: be joyful, be pleased, be joyous, be glad, be lighthearted, Syn. ความสุขใจ, ความเบิกบาน, ชื่นชมโสมนัส, Ant. โทมนัส, Example: ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อประชาธิปไตยต่างก็โสมนัส เมื่อมีข่าวว่านักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทำอะไรที่ไม่ดี
หรรษา[V] be very pleased, See also: be delighted, rejoice, Syn. สุขสันต์, รื่นเริง, Ant. เศร้า, ทุกข์, Example: ชาวเนปาลราว 18 ล้านคนทั่วประเทศต่างพากันหรรษาร่าเริงกับการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ, Notes: (สันสกฤต)
เพลิดเพลิน[V] enjoy, See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเพลิดเพลินกับการเสด็จฯ บุกป่าครั้งนี้อย่างมาก, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
อิ่มเอม[v. exp.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased   
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēnjai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful   FR: être heureux
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; be gratified   FR: apprécier ; rendre grâce
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased   FR: bouder ; se renfrogner
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
พอใจ [v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve   FR: être satisfait ; être content
พอใจ [adj.] (phøjai) EN: satisfied ; pleased ; happy   FR: satisfait ; content ; ravi
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult   FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
รู้สึกไม่พอใจ [v. exp.] (rūseuk mai phøjai) EN: be displeased   
รู้สึกไม่พอใจ เป็นอย่างมาก(กับ)[xp] (rūseuk mai phøjai pen yāng māk (kap)) EN: be very displeased (with)   
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous   FR: être heureux ; être joyeux
ความสุขใจ [v.] (sukjai) EN: be pleased   
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with   FR: plaire ; charmer
ต้องตา[v.] (tǿngtā) EN: please the eye ; be pleased with the looks of   FR: être fasciné ; être ébloui
ตรึงตา[v. exp.] (treung tā) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes   
ตรึงตาตรึงใจ[v. exp.] (treung tā treung jai) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with   
ยิ้มกริ่ม[v.] (yimkrim) EN: look pleased with oneself   
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice   
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous   FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī dai rūjak khun) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you   FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASED    P L IY1 Z D
DISPLEASED    D IH0 S P L IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleased    (v) plˈiːzd (p l ii1 z d)
displeased    (v) dˈɪsplˈiːzd (d i1 s p l ii1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad, #2,013 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased, #5,204 [Add to Longdo]
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] proud of oneself; pleased with oneself; complacent, #5,649 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased, #6,511 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery; pleased; surname Tao, #9,510 [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts, #9,605 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased, #10,542 [Add to Longdo]
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself, #28,612 [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed, #29,318 [Add to Longdo]
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, / ] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw), #33,168 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] pleased, #40,324 [Add to Longdo]
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, / ] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch, #41,616 [Add to Longdo]
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously, #47,488 [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, ] pleased; happy, #48,737 [Add to Longdo]
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent, #50,860 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] pleased; moved, #52,566 [Add to Longdo]
快慰[kuài wèi, ㄎㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, ] feel pleased, #58,767 [Add to Longdo]
乐不可支[lè bù kě zhī, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ, / ] overjoyed (成语 saw); as pleased as punch, #59,365 [Add to Longdo]
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased, #77,154 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] pleased; rejoice, #94,182 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, / ] pleased; delighted; happy; variant of 欣, #156,980 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] delighted; pleased, #160,855 [Add to Longdo]
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋, #165,480 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] pleased, #309,712 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] pleased, #899,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
erfreut; zufrieden {adj}pleased [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuend | gefreut | du freust dich | er/sie freut sich | ich/er/sie freute mich/sich | wir freuten uns | er/sie hat/hatte sich gefreut | sich über etw. freuen | sich für jdn. freuento be glad; to be pleased | being glad; being pleased | been glad; been pleased | you are glad; pleased | he/she is glad; he/she is pleased | I/he/she was glad; I/he/she was pleased | we were glad; we were pleased | he/she has/had been glad; he/she has/had been pleased | to be pleased with sth. | to be pleased for sb.; to be glad for sb.'s sake [Add to Longdo]
jdm. gefallen | gefallend | gefallen | er/sie gefällt | ich/er/sie gefiel | er/sie hat/hatte gefallento please sb. | pleasing | pleased | he/she pleases | I/he/she pleased | he/she has/had pleased [Add to Longdo]
höchst zufrieden seinto be highly pleased [Add to Longdo]
missfallen; jds. Missfallen erregen | missfallend | missfallen | missfällt | missfielto displease sb. | displeasing | displeased | displeases | displeased [Add to Longdo]
Das freut mich.I'm really pleased. [Add to Longdo]
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, ...I'm pleased to be able to tell you ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
気に召す[きにめす, kinimesu] (exp,v5s) (obsc) (See お気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
気に染む[きにそむ, kinisomu] (exp,v5m) to like; to suit; to be pleased with [Add to Longdo]
気に入る(P);気にいる[きにいる, kiniiru] (v5r,exp) to be pleased with; to suit; (P) [Add to Longdo]
気をよくする;気を良くする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
心にかなう;心に適なう;心に叶う[こころにかなう, kokoronikanau] (exp,v5u) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]
心に染む[こころにそむ, kokoronisomu] (exp,v5m) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm) [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
大いに喜ぶ[おおいによろこぶ, ooiniyorokobu] (exp,v5b) to be highly pleased [Add to Longdo]
大満足[だいまんぞく, daimanzoku] (adj-na,vs) completely satisfied; as pleased as can be [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction [Add to Longdo]
愉色[ゆしょく, yushoku] (n) cheerful expression; pleased look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pleased \Pleased\, a.
     Experiencing pleasure. -- {Pleas"ed*ly}, adv. --
     {Pleas"ed*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top