ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitch in

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitch in-, *pitch in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitch in[PHRV] โยนใส่, See also: ขว้างใส่, Syn. chuck in, filing in
pitch in[PHRV] เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tuck in
pitch into[PHRV] โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่), Syn. filing into, hurl into
pitch into[PHRV] กล่าวโจมตี, Syn. lay into
pitch into[PHRV] เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. tuck into
pitch into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rest of us did our best to pitch in when and where we could.ที่เหลือของเราทำดีที่สุดของเราที่จะเลือกในเวลาและสถานที่ที่เราจะทำได้ The Shawshank Redemption (1994)
Feel free to pitch in here, Miss Daisy.ทำใจสบายตรงนี้เถอะ หยาหยี Five the Hard Way (2008)
I'll pitch in around the house, run errands.ผมจะตั้งเต๊นท์ข้างบ้านบ้าน ทำธุรกิจ Marry Me a Little (2009)
Everyone has to pitch in and do their share.ทุกๆคนก็เถียงกันอย่างนี้ Time (2009)
In fact, this is as far out of the strike zone that I've seen him pitch in a Iong, long time.[เหอ? ] โอ้ แบบนี้ [ต้องกระจายให้ทั่วๆ... Our Family Wedding (2010)
You are welcome to pitch in and do it yourself. Here.ทำเองละกัน Tell It to the Frogs (2010)
Yeah, well, I guess we're all gonna have to pitch in a little bit more around here.ใช่ พ่อว่าเราคงต้องวางแผน อะไรกันหน่อย Keep Your Friends Close (2010)
How about if I pitch in more?คิดว่าไงถ้าผมจะลุยเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Maybe we all pitch in and cook dinner for Hershel and his family tonight.บางทีเราอาจจะเข้าไปที่นั่น แล้วทำมื้อเย็นให้เฮอร์เชลกับครอบครัวเขาคืนนี้ Chupacabra (2011)
You just have to pitch in and help kill a whore.คุณเพิ่งที่จะเข้าร่วม และจะช่วยฆ่านังแพศยานี่ Ricochet Rabbit (2011)
You're welcome! Where were you people all winter? Tomorrow my son Jack is setting sail for Haiti to pitch in with the red cross.และสำหรับซี่ซั่นหน้า พวกเรายินดีต้อนรับ แล้วหน้าหนาวที่ไหนที่พวกคุณจะไปล่ะ? พรุ่งนี้กแจ๊คลูกฉัน จะไปทำงานที่เฮติ Pilot (2011)
And I thought maybe you and your fellow glee clubbers might want to pitch in by giving the gift of song.และฉันคิดว่าบางทีพวกเธอและสมาชิกชมรมกลี น่าจะต้องการร้องเพลงเป็นของขวัญ Extraordinary Merry Christmas (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitch inEverybody will have to pitch in to save the environment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมแรงกัน[v.] (ruam raēng kan) EN: pitch in   FR: s'atteler ; s'attaquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pitch in
      v 1: eat heartily; "The food was placed on the table and the
           children pitched in" [syn: {pitch in}, {dig in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top