ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuck in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuck in-, *tuck in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuck into something(idm) รับประทานด้วยความหิว, See also: รับประทานด้วยความอยากรับประทานมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sidebar... tuck in your shirt. You look sketchy.อีกอย่าง สอดเสื้อซะ มันดูเซอร์ไป The Sweet Taste of Liberty (2005)
Why don't you tuck in your shirt?ทำไมไม่ใส่เสื้อในกางเกงดีๆ? Secret (2007)
And this guru was, you know, handsome, you know, had a nice gleam in his eye, a nice tuck in his butt, say.และกูรูคือ คุณรู้มั้ย มีเมตตา รู้มั้ย มีแสงประกายที่ดีในตา มีสิ่งที่ดีๆในก้น อะนะ The Love Guru (2008)
- I raise one eyebrow tuck in my chin and...กระดกคิ้วขึ้นข้างนึง... ...เก็บคางเข้า แล้วก๊... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Come on, tuck in your shirt.เร็วเข้าจัดเสื้อผ้าให้ดี Semper I (2011)
Let's better tuck in that tail by the back.มาเก็บหางหน่อยซิ The Hunger Games (2012)
Why should he have to defend himself to a bunch of small-minded people who think someone is a thief just because they don't tuck in their shirt?ทำไมเขาต้องไปแก้ตัว กับพวก สมองตื้น ที่คิดว่าพ่อเป็นขโมยด้วย แค่เพียงเพราะเขาไม่ได้เอาเสื้อเขาข้างในงั้นเหรอ? I'm Your Puppet (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[kāngkhwāngkhø] (n) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way
แค้นคอ[khaēn khø] (v, exp) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat
ลงคอ[longkhø] (v, exp) EN: infect the throat ; get stuck in the throat  FR: infecter la gorge
ถลำใจ[thalamjai] (v) EN: fall into love ; get stuck in love
ติดฟัน[tit fan] (v, exp) EN: get stuck in the teeth
ติดคอ[tit khø] (v, exp) EN: be stuck in one's throat ; get stuck in the throat ; lodge in the throat
ติดหล่ม[tit lom] (v, exp) EN: get stuck in mud ; be bogged down

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
タックイン[takkuin] (n) tuck in [Add to Longdo]
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r, vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp, v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
轍鮒[てっぷ, teppu] (n) imminent danger; like a carp stuck in a puddle on the road [Add to Longdo]
填まり込む;填り込む;はまり込む;嵌まり込む;嵌り込む;填まりこむ[はまりこむ, hamarikomu] (v5m) (1) to get stuck in; to be mired in; (2) to be addicted to [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m, vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuck in
   v 1: eat up; usually refers to a considerable quantity of food;
      "My son tucked in a whole pizza" [syn: {tuck in}, {tuck
      away}, {put away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top