ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phoneme

F OW1 N IY0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phoneme-, *phoneme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phoneme(n) หน่วยเสียงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา (ทางภาษาศาสตร์), See also: หน่วยพื้นฐานของเสียง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียง[sīeng = sieng] (n) EN: phoneme  FR: phonème [ m ]
เสียงพยัญชนะ[sīeng phayanchana] (n, exp) FR: phonème consonantique [ m ]
เสียงสระ[sīeng sara] (n) FR: phonème vocalique [ m ]
ไต่คู้[taikhū] (n) EN: [ mark indicating a short vowel sound ]  FR: [ signe d'abrègement d'un phonème vocalique ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHONEME F OW1 N IY0 M
PHONEMES F OW1 N IY0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phoneme (n) fˈouniːm (f ou1 n ii m)
phonemes (n) fˈouniːmz (f ou1 n ii m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音位[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, ] phoneme, #47,200 [Add to Longdo]
音素[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] phoneme, #73,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォニーム;フォネーム[foni-mu ; fone-mu] (n) (See 音素) phoneme [Add to Longdo]
音韻[おんいん, on'in] (n) vocal sound; phoneme [Add to Longdo]
音韻体系[おんいんたいけい, on'intaikei] (n, adj-no) phoneme system [Add to Longdo]
音素[おんそ, onso] (n, adj-no) { ling } phoneme [Add to Longdo]
音素体系[おんそたいけい, onsotaikei] (n) phonemic system; phoneme system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 phoneme \pho"neme\ (f[=o]"n[-e]m) n. (Linguistics)
   One of a small set of speech sounds that are used by and
   distinguished by the speakers of a particular language. They
   are combined into morphemes, words, and sentences.
   [WordNet 1.5 + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phoneme
   n 1: (linguistics) one of a small set of speech sounds that are
      distinguished by the speakers of a particular language

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top