ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

particulars

P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particulars-, *particulars*, particular
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particulars๑. รายละเอียด๒. รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For most people with the particulars of your condition, the average life expectancy is five to ten years.คนส่วนใหญ่ที่มีอาการอย่างของคุณ คาดว่าอยู่ได้อีกเฉลี่ย 5-10 ปี Manchester by the Sea (2016)
Just leave the particulars to us.ก็แค่เก็บบางส่วนไว้ รู้กันเฉพาะพวกเรา The Doctor (2012)
Given the particulars of your enemy, sadly, you're vital.จัดหนักให้ พวกศัตรูของนาย- Survival of the Fittest (2012)
I believe I understand the particulars of your situation.ผมคิดว่าเข้าใจ สถานการณ์ของคุณตอนนี้ The International (2009)
Particulars coming to you... now.รายละเอียดส่งถึงคุณแล้วตอนนี้ Hopeless (2009)
He just needs the particulars and payment.เขาแค่ต้องการของที่ว่า ...กับค่าตอบแทน Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particularsCare over the particulars only has meaning once it gets across to customers.
particularsFor particulars, apply to the college.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars   FR: règlement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICULARS    P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particulars    (n) pˈətˈɪkjuləz (p @1 t i1 k y u l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
委細[いさい, isai] (n) details; particulars [Add to Longdo]
一伍一什[いちごいちじゅう, ichigoichijuu] (n) full particulars; the whole story; from beginning to end [Add to Longdo]
一部始終[いちぶしじゅう, ichibushijuu] (n) full particulars; the whole story; from beginning to end [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
故事来歴;古事来歴(iK)[こじらいれき, kojiraireki] (n) origin and history; particulars [Add to Longdo]
細目[ほそめ, hosome] (n) particulars; details; specified items; (P) [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
詳細[しょうさい, shousai] (adj-na,n) detail; particulars; (P) [Add to Longdo]
詳報[しょうほう, shouhou] (n,vs) full report; particulars; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top