ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palladium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palladium-, *palladium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palladium(n) แร่ชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ Pd), See also: ธาตุเพิลเลเดียม
palladium(n) สิ่งที่ปกป้องคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palladium(พะเล'เดียม) n. ธาตุโลหะหายากชนิดหนึ่ง, สิ่งที่ปกป้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง, เครื่องป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palladium catalystตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They use a ratio of platinum and palladium.ในนี้ใช้อัตราส่วนระหว่างแพลทินัมกับแพลเลเดียม Primer (2004)
-Palladium?- แพลเลเดียมใช่ไหม Primer (2004)
-I'm putting down four ounces of palladium.- ฉันเอาแพลเลเดียมจากมันมา 4 ออนซ์น่ะ Primer (2004)
Wait, platinum or palladium is less resistant?เดี๋ยวนะ แพลทินัมหรือแพลเลเดียม อันไหนความต้านทานน้อยกว่ากัน Primer (2004)
Well, unless you've got a few grams of palladium lying around.ก็ถ้ามีแพลเลเดียม 5-6 กรัมอยู่แถวนี้ ฉันก็ไม่ซื้อ Primer (2004)
"Editor-in-Chief Fey Sommers and her assistant, Wanda, at the Palladium."และผู้ช่วย, วันดา, ดั่งเทพ เพลเลเดียม. " ใครกันนะ วันดา? Grin and Bear It (2007)
Check palladium levels.เช็คระดับ แพลเลเดียม ของชั้น Iron Man 2 (2010)
I have run simulations on every known element, and none can serve as a viable replacement for the palladium core.ฉันได้ใช้แบบจำลองที่รู้จักกันทุกองค์ประกอบ และไม่สามารถเป็นเปลี่ยนทำงานได้สำหรับส่วนกลางแพลเลเดียม Iron Man 2 (2010)
Before you go, palladium in the chest, painful way to die.ฝังพัลลาเดี้ยมไว้ในอกน่ะ มันตายทรมานนะ Iron Man 2 (2010)
-See that cigar box? -Yeah. It's palladium.เห็นกล่องซิการ์มั้ย Iron Man 2 (2010)
I've been looking for a suitable replacement for palladium.หานานแล้ว ธาตุที่จะแทนพัลลาเดี้ยม Iron Man 2 (2010)
The proposed element should serve as a viable replacement for palladium. Thanks, Dad.วิเคราะห์โครงสร้างแล้ว ธาตุนี้น่าจะแทนพัลลาเดี้ยมได้ Iron Man 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพลเลเดียม(n) palladium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 46 สัญลักษณ์ Pd เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินคล้ายแพลทินัม หลอมละลายที่ 1552 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพลเลเดียม[phaēllēdīem = phlaēlēdīem] (n) EN: palladium  FR: palladium [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
palladium

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palladium

WordNet (3.0)
palladium(n) a silver-white metallic element of the platinum group that resembles platinum; occurs in some copper and nickel ores; does not tarnish at ordinary temperatures and is used (alloyed with gold) in jewelry, Syn. atomic number 46, Pd

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Palladium

n. [ L., fr. Gr. Palla`dion, fr. Palla`s, Palla`dos, Pallas. ] [ 1913 Webster ]

1. (Gr. Antiq.) Any statue of the goddess Pallas; esp., the famous statue on the preservation of which depended the safety of ancient Troy. [ 1913 Webster ]

2. Hence: That which affords effectual protection or security; a safeguard; as, the trial by jury is the palladium of our civil rights. Blackstone. [ 1913 Webster ]

Palladium

n. [ NL. ] (Chem.) A rare metallic element of the light platinum group, found native, and also alloyed with platinum and gold. It is a silver-white metal resembling platinum, and like it permanent and untarnished in the air, but is more easily fusible, with a melting point of 1555° C. It can also be prepared as a finely divided black powder. It is unique in its power of absorbing hydrogen, which it does to the extent of nearly a thousand volumes, forming the alloy Pd2H. It is used for graduated circles and verniers, for plating certain silver goods, and somewhat in dentistry. It was so named in 1804 by Wollaston from the asteroid Pallas, which was discovered in 1802. Symbol Pd. Atomic number, 46. Atomic weight, 106.42. Density 12.0. [ 1913 Webster ]

palladiumize

v. t. [ imp. & p. p. Palladiumized p. pr. & vb. n. Palladiumizing ] To cover or coat with palladium. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎ, ㄅㄚˇ, / ] palladium Pd, transition metal, atomic number 46 #38,225 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palladium { n } [ chem. ]palladium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラジウム;パラジューム(ik);パラジュウム(ik)[parajiumu ; paraju-mu (ik); parajuumu (ik)] (n) palladium (Pd) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top