ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overdraft

OW1 V ER0 D R AE2 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overdraft-, *overdraft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overdraft(n) จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overdraft(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) , กระแสลมเหนือเตาไฟ, การปล่อยลมมากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overdraftการเบิกเงินเกินบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overdraftsการเบิกเงินเกินบัญชี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approval for an overdraft withdrawal?มีคำขออนุมัติเบิกเกินบัญชีค่ะ The Man from the Other Side (2010)
But I keep getting calls on the overdrafts on these checks.แต่ผมให้โทรได้รับเงินเบิกเกินบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบเหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
Oh, um, also, if you open a checking account, we'll give you 5% off the box along with free overdraft protection.โอ้หนอยังถ้าคุณเปิด การตรวจสอบบัญช เราจะให้ส่วนลด 5% กล่องพร้อม ที่มีการป้องกันเงินเบิกเกินบัญชีฟรี. 2 Guns (2013)
I start grilling him about overdraft penalties and how his bank will let a customer write 10-12 checks before they tell them they're overdrawn.เกี่ยวกับการลงโทษเงินเบิกเกิน บัญชีและวิธีการ ธนาคารของเขาจะช่วยให้ลูกค้า เขียน 10-12 การตรวจสอบก่อนที่จะ บอกพวกเขา The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบิกเงินเกินบัญชี[kān boēk ngoen koēn banchī] (n, exp) EN: overdraft
เงินเบิกเกินบัญชี[ngoen boēk koēn banchī] (n, exp) EN: overdraft ; overdrawn amount
วงเงินที่ได้รับ[wong-ngoen thī dāirap] (n, exp) EN: overdraft facility

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OVERDRAFT OW1 V ER0 D R AE2 F T
OVERDRAFTS OW1 V ER0 D R AE2 F T S
OVERDRAFTING OW1 V ER0 D R AE2 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overdraft (n) ˈouvədraːft (ou1 v @ d r aa f t)
overdrafts (n) ˈouvədraːfts (ou1 v @ d r aa f t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überziehung { f } [ fin. ] | Überziehungen { pl }overdraft (OD) | overdrafts [Add to Longdo]
Überziehungskredit { m }overdraft credit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードラフト[o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
過振り[かぶり, kaburi] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
借り越し[かりこし, karikoshi] (n) outstanding debt; overdraft; overdraught [Add to Longdo]
借り越し金[かりこしきん, karikoshikin] (n) overdraft; overdraught; outstanding debt [Add to Longdo]
貸し越し[かしこし, kashikoshi] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overdraft \O"ver*draft`\, n. (Banking)
   The act of overdrawing; a draft in excess of the credit
   balance; also, the amount or sum overdrawn.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overdraft
   n 1: a draft in excess of the credit balance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top