หรือคุณหมายถึง onerousneß?
Search result for

onerousness

(4 entries)
(3.0964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onerousness-, *onerousness*, onerousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา onerousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *onerousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onerousness[N] ความยาก, Syn. burdensomeness, heaviness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Last {f}onerousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onerousness
   n 1: unwelcome burdensome difficulty [syn: {burdensomeness},
      {heaviness}, {onerousness}, {oppressiveness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

onerousness

 


  

 
onerousness
 • ความยาก[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top