Search result for

on edge

   
25 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on edge-, *on edge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on edge[IDM] ประหม่า, See also: หวาดหวั่น, วิตกกังวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still a little on edge from being shot at, but I'll be OK. Thanks for asking.กระสุนเฉียดไปนิดเดียว แต่ไม่เป็นไร, ขอบคุณนะที่ถาม. National Treasure (2004)
I'm sorry. I'm not putting you on edge with my behavior, am I?ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ ให้เธอตกใจกับการทำตัวของฉัน Charlie Bartlett (2007)
I apologize. I've been on edge lately.ฉันขอโทษ ฉันเกินเลยไปหน่อยช่วงนี้ How to Succeed in Bassness (2009)
Your boys seem a little on edge Mr. McPherson.เด็กคุณดูเคร่งเครียดไปหน่อยรึเปล่าคุณแม็คเฟอร์สัน Shutter Island (2010)
A killer put everyone on edge can't believe she is deadคนร้ายได้ก่อเหตุฆาตกรรม - /ม่อยากจะเชื่อว่าเธอตายแล้ว We All Deserve to Die (2010)
We're all on edge here.พวกเรากำลังเผชิญความสูญเสียอยู่ The Return (2010)
Leith's been on edge the past few weeks, but I can't believe...ลีทค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่หมู่นี้ แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อ The Tides That Bind (2011)
I guess I'm still on edge about what happened with Dr. Banks.ฉันได้ยินมาว่าคุณมีอะไรจะถามฉัน เรื่อง ดร.แบงค์หรอค่ะ Guilt (2011)
Both residents and visitors to Atlantic City are on edge tonight as the Circle of 8 killer has apparently struck again.ทั้งผู้อาศัยและนักท่องเที่ยว ในแอตแลนติกซิตี้ กำลังอยู่ในอันตรายคืนนี้ เมื่อนักฆ่าหมายเลข 8 ออกมาฆ่าอีกครั้ง Snake Eyes (2012)
No, I'm just kind of on edge today.ไม่หรอก วันนี้ฉันกำลังยืนอยู่บนหน้าผา Buck the System (2012)
This whole community is gonna be on edge until we catch these guys.ทั้งชุมชนจะหวาดระแวงแบบนี้ จนกว่าเราจะจับคนร้ายได้  ()
He... he's been on edge ever since we switched. You. Annie, that class already hates us.เขาท่าทีก้าวร้าวตั้งแต่เราสลับบทกัน แอนนี่ คลาสนั้นเกลียดพวกเราอยู่แล้ว Basic Lupine Urology (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on edgeHer voice set my nerves on edge.
on edgeHe's been feeling a little on edge recently.
on edgeI've been on edge recently.
on edgeShe's been feeling a little on edge recently.
on edgeShe was on edge till she heard from her husband.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
金玉が上がったり下ったり[きんたまがあがったりくだったり, kintamagaagattarikudattari] (exp) being held in suspense; being on edge [Add to Longdo]
歯の浮くような[はのうくような, hanoukuyouna] (exp) set one's teeth on edge [Add to Longdo]
歯の浮く様な音[はのうくようなおと, hanoukuyounaoto] (n) noise that sets one's teeth on edge [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
漫ろ[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edge \Edge\ ([e^]j), n. [OE. eg, egge, AS. ecg; akin to OHG.
   ekka, G. ecke, Icel. & Sw. egg, Dan. eg, and to L. acies, Gr.
   'akh` point, Skr. a[,c]ri edge. [root]1. Cf. {Egg}, v. t.,
   {Eager}, {Ear} spike of corn, {Acute}.]
   1. The thin cutting side of the blade of an instrument; as,
    the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence,
    (figuratively), That which cuts as an edge does, or wounds
    deeply, etc.
    [1913 Webster]
 
       He which hath the sharp sword with two edges. --Rev.
                          ii. 12.
    [1913 Webster]
 
       Slander,
       Whose edge is sharper than the sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme
    verge; as, the edge of a table, a precipice.
    [1913 Webster]
 
       Upon the edge of yonder coppice.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In worst extremes, and on the perilous edge
       Of battle.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Pursue even to the very edge of destruction. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness;
    intenseness of desire.
    [1913 Webster]
 
       The full edge of our indignation.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Death and persecution lose all the ill that they can
       have, if we do not set an edge upon them by our
       fears and by our vices.        --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. The border or part adjacent to the line of division; the
    beginning or early part; as, in the edge of evening. "On
    the edge of winter." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Edge joint} (Carp.), a joint formed by two edges making a
    corner.
 
   {Edge mill}, a crushing or grinding mill in which stones roll
    around on their edges, on a level circular bed; -- used
    for ore, and as an oil mill. Called also {Chilian mill}.
    
 
   {Edge molding} (Arch.), a molding whose section is made up of
    two curves meeting in an angle.
 
   {Edge plane}.
    (a) (Carp.) A plane for edging boards.
    (b) (Shoemaking) A plane for edging soles.
 
   {Edge play}, a kind of swordplay in which backswords or
    cutlasses are used, and the edge, rather than the point,
    is employed.
 
   {Edge rail}. (Railroad)
    (a) A rail set on edge; -- applied to a rail of more depth
      than width.
    (b) A guard rail by the side of the main rail at a switch.
      --Knight.
 
   {Edge railway}, a railway having the rails set on edge.
 
   {Edge stone}, a curbstone.
 
   {Edge tool}.
    (a) Any tool or instrument having a sharp edge intended
      for cutting.
    (b) A tool for forming or dressing an edge; an edging
      tool.
 
   {To be on edge},
    (a) to be eager, impatient, or anxious.
    (b) to be irritable or nervous.
 
   {on edge},
    (a) See {to be on edge}.
    (b) See {to set the teeth on edge}.
 
   {To set the teeth on edge},
    (a) to cause a disagreeable tingling sensation in the
      teeth, as by bringing acids into contact with them.
      [archaic] --Bacon.
    (b) to produce a disagreeable or unpleasant sensation; to
      annoy or repel; -- often used of sounds; as, the
      screeching of of the subway train wheels sets my teeth
      on edge.
      [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top