ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nutshells

N AH1 T SH EH2 L Z   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutshells-, *nutshells*, nutshell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nutshells มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nutshells*)
English-Thai: Longdo Dictionary
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutshell[N] เปลือกถั่ว
nutshell[N] ผลไม้เปลือกแข็ง
in a nutshell[IDM] อย่างสั้นๆ, See also: อย่างย่อๆ
put something in a nutshell[IDM] พูดชัดเจนเพื่อแสดงความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nutshell(นัท'เชล) n. เปลือกผลไม้เปลือกแข็ง. -Phr. (in a nutshell สั้น ๆ ,ย่อ ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์ The Russia House (1990)
It's called "40 winks." In a nutshell, three contestants, three beds.เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ "กล่าวโดยย่อ" Mr. Monk and the Game Show (2004)
Dr. Krippin, give it to me in a nutshell.งั้น ดร.คริปปิน ช่วยสรุปให้เราหน่อยได้มั๊ยคะ I Am Legend (2007)
In a nutshell.ตรงเป้าเป๊ะ Our Father (2008)
In a nutshell.ถ้าพูดสั้นๆ Sí se puede (2008)
That was the problem in a nutshell.นั่นคือปัญหาใหญ่ Brothers of Nablus (2008)
In a nutshell, Mr Bey, the rest of your life.ลูกสามคน จำนอง และมินิแวนในถนน ส่วนบุคคล เรื่องย่อๆ คุณ เบย์ Some Kinda Love (2009)
- That is your problem in a nutshell.-นั่นเป็นปัญหาของเธอรึ The Lovely Bones (2009)
In a nutshell.แน่นอนอยู่แล้ว Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Well, that's marine corps in a nutshell, isn't it, Leckie?เหมือนเอานาวิกโยธินไปเก็บกดไว้เลยนะ.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
That's, that's me in a nutshell.พูดกันสั้นๆเลยแล้วกันนะ Chuck Versus the Role Models (2010)
That's my story in a nutshell. Room service.นั่นก็คือเรื่องของผมโดยย่อๆ รูม เซอร์วิส A Matter of Life and Death (2010)
In a nutshell did her did her did her didn't do her.ก็รวบรวมมา... ...เธอด้วย... ...เธอด้วย... Paradise Kiss (2011)
And there is a whole childhood in a nutshell.และนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดในวัยเด็ก A Scandal in Belgravia (2012)
Yeah, in a nutshell.ใช่ สรุปเลยนะ Southern Comfort (2012)
- That was your weekend? - In a nutshell. Yours?นั่นคือวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณหรือไม สรุปขอแสดง One Chance (2013)
In a nutshell.แค่ชั่วคราว Natural Born Wesen (2013)
Yeah, in a nutshell.ใช่ สั้นๆได้ใจความ Don't You Feel Me (2013)
Oblivious to the rest of the cosmos, we inhabited a kind of prison-- a tiny universe bounded by a nutshell.ลบเลือนไปส่วนที่ เหลือของจักรวาล, เราอาศัยอยู่ชนิดของคุก จักรวาลเล็ก ๆ Unafraid of the Dark (2014)
Well, in a nutshell, yes, please, thank you very much.ก็นะ ใช่อย่างที่พูด ขอบคุณ คุณมาก The Man from U.N.C.L.E. (2015)
In a nutshell. As you know we have an ecosystem of hundreds of thousands of apps at this point.สรุปสั้นๆ อย่างที่ทราบ เรามีระบบนิเวศ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutshellThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
กล่าวสรุป[V] sum up, See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate, Syn. สรุป, Example: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ
กระบวย[N] dipper, See also: scoop, coconutshell ladle, Example: เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าพูดโดยย่อ[v. exp.] (thā phūt dōi yø) EN: in a nutshell ; in a word   FR: en un mot (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTSHELL    N AH1 T SH EH2 L
NUTSHELLS    N AH1 T SH EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutshell    (n) nˈʌt-ʃɛl (n uh1 t - sh e l)
nutshells    (n) nˈʌt-ʃɛlz (n uh1 t - sh e l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归结[guī jié, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; in a nutshell; the end (of a story), #14,855 [Add to Longdo]
缩影[suō yǐng, ㄙㄨㄛ ㄧㄥˇ, / ] miniature; a big picture in a nutshell; the epitome (of sth), #18,991 [Add to Longdo]
照葫芦画瓢[zhào hú lu huà piáo, ㄓㄠˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄠˊ, / ] lit. to draw a painting inside a gourd (成语 saw); fig. a model; a world in a nutshell, #108,307 [Add to Longdo]
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell, #115,850 [Add to Longdo]
简而言之[jiǎn ér yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, / ] in a nutshell; to put it briefly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nussschale {f} | Nussschalen {pl}nutshell | nutshells [Add to Longdo]
kurz und gutin a nutshell [Add to Longdo]
kurz zusammengefasstin a nutshell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
早い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top