ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsdealer

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsdealer-, *newsdealer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsdealer[N] ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsagent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newsdealer (n) njˈuːzdiːlər (n y uu1 z d ii l @ r)
newsdealers (n) njˈuːzdiːləz (n y uu1 z d ii l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newsdealer
   n 1: someone who sells newspapers [syn: {newsagent},
      {newsdealer}, {newsvendor}, {newsstand operator}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top