ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsagent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsagent-, *newsagent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsagent(n) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't even walk into to a newsagent and buy a pack of cigarettes on trust, my friend.ฉันไม่สามารถไปหาตัแทนจำหน่ายนิตยสาร แล้วขอซื้อบุหรี่ได้หรอกนะ เพื่อนเอ๋ย A Lonely Place to Die (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newsagent (n) njˈuːzɛɪʤənt (n y uu1 z ei jh @ n t)
newsagents (n) njˈuːzɛɪʤənts (n y uu1 z ei jh @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュースエージェント[nyu-sue-jiento] (n) { comp } NewsAgent [Add to Longdo]
新聞販売店[しんぶんはんばいてん, shinbunhanbaiten] (n) news dealer's shop; newsagent's shop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  newsagent
      n 1: someone who sells newspapers [syn: {newsagent},
           {newsdealer}, {newsvendor}, {newsstand operator}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top