ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molasses

M AH0 L AE1 S AH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molasses-, *molasses*, molasse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molasses(n) กากน้ำตาล
molasses(n) น้ำเชื่อมข้นที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. treacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup

English-Thai: Nontri Dictionary
molasses(n) น้ำอ้อย, กากน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Molassesน้ำเหลืองน้ำตาล, กากน้ำตาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thick molasses with a broad nose.สีน้ำเชื่อมไหม้ จมูกบานแบะ As Good as It Gets (1997)
Oh, a sweet, sweet, sweet molasses meat.โอ้ว! ขนมหวาน ขนมหวาน ขนามหวาน Alvin and the Chipmunks (2007)
Until one day, I thought, "l wonder how molasses would make this taste."ผมก็ว่า "ผมว่าแล้ว" เพราะผมรู้ว่ามันพิเศษ เป็นเอกลักษณ์ Betty's Baby Bump (2008)
Medical info like that is molasses slow to get, unless I...ข้อมูลทางการแพทย์แบบนี้ หาได้ช้าหน่อย นอกเสียแต่ว่าฉัน... Safe Haven (2010)
Why would I waste my time on rum, tobacco, molasses and dates when you have a more valuable cargo onboard?ทำไมข้าจะต้องเสียเวลากับเหล้ารัม ยาสูบ และกากน้ำตาลไร้ค่า ในเมื่อแกมี ของล้ำค่าอยู่บนเรือนี้ The Adventures of Tintin (2011)
You get the molasses out your ass, you keep your goddamn eyeballs off me.เพราะงั้นพวกแกเลิกจ้องฉันซะที เก็บแรงไว้เดินเถอะ Django Unchained (2012)
Oh, believe me, no one loves that molasses bread more than I do.โอ้ เชื่อฉันสิคะ ไม่มีใครชอบ ขนมปังกากน้ำตาลมากไปกว่าฉันหรอกค่ะ Welcome to Briarcliff (2012)
Not easy finding molasses in wartime.ไม่ง่ายเลยที่จะหาเหล้ารัมในช่วงสงคราม And Now His Watch Is Ended (2013)
♪ Salt pork and molasses ♪ Ooh, ooh ♪#หมูโรยเกลือกับกากน้ำตาล# #อู อู # Diva (2013)
You know why all the molasses and rum that comes into Florida comes through Tampa, Maso?คุณก็รู้ว่าทำไมกากน้ำตาลและเหล้ารัมทั้งหมด ที่ส่งมาที่ฟลอริดา... ถูกส่งผ่านแทมปา มาโซ? Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากน้ำตาล(n) molasses, Example: กากน้ำตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากการทำน้ำตาล, Thai Definition: ของเหลวข้นเหนียวสีคล้ำที่ได้จากการกลั่นน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากน้ำตาล[kāk nāmtān] (n, exp) EN: molasses  FR: mélasse [ f ]
น้ำเชื่อม[nāmcheūam] (n) EN: sirup ; treacle ; molasses  FR: sirop [ m ] ; mélasse [ f ]
น้ำอ้อย[nām øi] (n) EN: molasses ; cane juice  FR: mélasse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOLASSES M AH0 L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molasses (n) mˈəlˈæsɪz (m @1 l a1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖蜜[táng mì, ㄊㄤˊ ㄇㄧˋ, ] molasses; syrup #78,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n, adj-no) molasses [Add to Longdo]
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) { food } mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molasses \Mo*las"ses\, n. [F. m['e]lasse, cf. Sp. melaza, Pg.
   mela[,c]o, fr. L. mellaceus honeylike, honey-sweet, mel,
   mellis, honey. See {Mellifluous}, and cf. {Melasses}.]
   The thick, brown or dark colored, viscid, uncrystallizable
   sirup which drains from sugar, in the process of manufacture;
   any thick, viscid, sweet sirup made from vegetable juice or
   sap, as of the sorghum or maple. See {Treacle}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molasses
   n 1: thick dark syrup produced by boiling down juice from sugar
      cane; especially during sugar refining

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top