ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixer

M IH1 K S ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixer-, *mixer*
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixer[N] เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Mixersเครื่องผสม, เครื่องปั่น [การแพทย์]
Mixers, High Shearเครื่องคนแบบใช้แรงสูงมากๆ [การแพทย์]
Mixers, Simpleเครื่องผสมธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I can put your face in a mixer and drink it!แล้วฉันจะเอาหน้าแก ใส่เครื่องปั่นและดื่มซะ! My Tutor Friend (2003)
Sound Mixer by LEE Sang Jun(WaveLab)Sound Mixer by LEE Sang Jun(WaveLab) Romance of Their Own (2004)
Now, we keep the mixers in the back.เราเก็บเครื่องผสมอาหารไว้ด้านหลัง The Perfect Man (2005)
I also wondered if you'd thought of monthly mixers for single parents.ควรจัดการพบปะรายเดือน ระหว่างพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังด้วย The Perfect Man (2005)
Seated before the damn mixer is our engineer.นั่งอยู่ตรงหน้าเครื่องทำเสียงนัน คือวิศวกรของเรา Voice (2005)
THIS MIXER IS THE MOST IMPORTANT EVENT OF YOUR LIFE.การพบปะพูดคุยครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเธอ Poison Ivy (2007)
Anyway... remember I was telling you I went to this orientation mixer thingy?ยังไงก็ตาม จำที่ฉันบอกเธอได้มั้ย ฉันมาที่นี่อย่างมีจุดหมาย เข้ากับคนได้ง่าย The Nanny Diaries (2007)
We should totally have a mixer with you guys sometime.พวกเราน่าจะไปดื่ม กับพวกคุณนะบางที The House Bunny (2008)
I missed you at the, uh... singles mixer last weekend, Emma. Yeah, I know.شѻ͹ ͤس 腻餹ʴ Pilot (2009)
I hate those mixer things though. Don't you?มันน่ากลัวมาก ฉันเกลียด ปาร์ตี้คนโสดอยู่แล้วล่ะ? Pilot (2009)
- So I'll see you at the mixer tonight.อืม งั้นก็เจอกันที่ mixer คืนนี้นะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
And I'm taking Doreen to Annie's mixer tonight.และฉันจะควงดอรีนไปงานของแอนนี่คืนนี้ด้วย Politics of Human Sexuality (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXER M IH1 K S ER0
MIXERS M IH1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixer (n) mˈɪksər (m i1 k s @ r)
mixers (n) mˈɪksəz (m i1 k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ミキサー(P);ミキサ[, mikisa-(P); mikisa] (n) mixer; (P) [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミキサタイル[, mikisatairu] (n) {comp} mixer tile [Add to Longdo]
ミクサー[, mikusa-] (n) mixer [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
交際下手[こうさいべた, kousaibeta] (n,adj-na) bad at socializing; bad in social situation; being a bad mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mixer \Mix"er\, n.
   1. One who, or that which, mixes.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who has social intercourse with others of many
    sorts; a person viewed as to his casual sociability; --
    commonly used with some characterizing adjective; as, a
    good mixer; a bad mixer. [Colloq. or Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a social gathering, game, or dance organized to provide an
    opportunity for people to meet each other; as, on the
    first night of the conference they had a wine-and-cheese
    mixer.
    [PJC]
 
   4. a nonalcoholic beverage (such as fruit juice, club soda or
    ginger ale) added to an alcoholic beverage to produce a
    mixed drink.
    [PJC]
 
   5. any device used for mixing.
    [PJC]
 
   6. an electronic device for blending or manipulating sounds
    from different sources to produce a composite soundtrack,
    for an audio recording, video recording, or a movie.
    [PJC]
 
   7. The technician who operates a {mixer[6]}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mixer
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]
   2: club soda or fruit juice used to mix with alcohol
   3: electronic equipment that mixes two or more input signals to
     give a single output signal
   4: a kitchen utensil that is used for mixing foods

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mixer /miksr/ 
  blender; mixers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top