ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปนกับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปนกับ-, *ปนกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll blend in, disappear.เขาจะปนกับคนท้องถิ่น, และหายตัวไปเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน The Bodyguard (1992)
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน Anastasia (1997)
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ The Jackal (1997)
Her saliva mixed with the blood, creating these droplets, eventually leading to full esophogeal blockage.น้ำลายปนกับเลือด ทำให้เกิดหยดเล็ก ๆ จนเต็มไปหมด Rio (2006)
Half sick with the thrill of complete wrongness.ปนกับความตื่นเต้นจนอยากอาเจียร ความผิดอย่างสมบูรณ์ An Inconvenient Lie (2007)
Try keeping your private life and work life separate for a change.อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงาน Chuck Versus the Wookiee (2007)
KIND OF A STAID AFFAIR FOR EARLY '90s POSTPUNK MATH ROCK,คงเท่น่าดูนะครับ แนว 90's ปนกับ พั๊ง และ ร๊อค Poison Ivy (2007)
Or it'll be mixed in with the others and become just a coin.ไม่งั้นมันจะปนกับเหรียญอื่น จนเป็นแค่เหรียญธรรมดา No Country for Old Men (2007)
Do not mix checks with plaids, blue with browns, and avoid wearing white socks at all cost.อย่าเอาลายหมากรุกไปปนกับลายสก็อต หรือน้ำเงินกับน้ำตาล และอย่าใส่ถุงเท้าสีขาว เป็นอันขาด High School Musical 2 (2007)
Dude, you're confusing reality with porn again.นี่ รู้สึกนายจะเอาหนังโป๊ มาปนกับชีวิตจริงมากไปแล้วนะ Heaven and Hell (2008)
To mix business and pleasure.ที่เอาการงานมาปนกับความต้องการ What More Do I Need? (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with
mingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: ปนกับ, Syn. mix with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top