ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicinally

M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L IY0   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicinally-, *medicinally*, medicinal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา medicinally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *medicinally*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicinal[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการแพทย์, ซึ่งมีคุณสมบัติในทางรักษา, ซึ่งใช้ในการรักษาโรค, Syn. curative, therapeutical, sanative
medicinally[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative

English-Thai: Nontri Dictionary
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rash, drug; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rash, medicinal; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicinal rash; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicinal-ยารักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug eruption; rash, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug rash; eruption, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruption, drug; rash, drug; rash, medicinalผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantsสมุนไพร [TU Subject Heading]
Droppers, Medicinalที่หยดยา [การแพทย์]
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
Medicinal Poisonsสารพิษที่ใช้ทางการแพทย์ [การแพทย์]
Mineral Oil, Medicinalน้ำมันแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two to keep, for medicinals. That makes... what number?เก็บไว้ที่นี่สองขวด สำหรับทำยา เหลือเป็น... The Education of Little Tree (1997)
Except Granma did tell me the names of her medicinals.ยกเว้นย่าเคยบอกผม พวกชื่อสมุนไพรของย่า The Education of Little Tree (1997)
Toss it that way it's medicinal!ตามด้วยนี่ มันเป็นการรักษาแบบหนึ่ง Latter Days (2003)
I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berriesNo! I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berries The Great Jang-Geum (2003)
Drunk daily, wine is medicinal.ไวน์น่ะเป็นยานะ ถ้าดื่มประจำทุกวัน My Boyfriend Is Type-B (2005)
- You saying this is medicinal-use coke?มึงว่าแม่งเป็นยาหรือ โคเคน Crank (2006)
Well, from what he says, they insert a medicinal powder directly into his spleen.แต่จากสิ่งที่เขาพูด พวกเขาใส่ผงแป้งยาเข้าไป ในม้ามของเขาโดยตรง Snakehead (2009)
Yeah, I just wanted to check on some of the medicinals here.ใช่ ฉันแค่อยากตรวจสอบสมุนไพรน่ะ Divided (2010)
TJ thinks there's all sorts of medicinal possibilities.ทีเจ คิดว่า มีหลายชนิด ที่เหมาะสำหรับเอามาทำยา Faith (2010)
Yeah, all types of medicinals.ใ่ช่ มีสิ่งที่จะนำมาทำยาได้ หลายอย่างเลย Faith (2010)
It's medicinal.รักษาโรคน่ะค่ะ The Jenna Thing (2010)
But we're low on medicinals,แต่ตอนนี้พวกเรากำลังขาดยา Aftermath (2010)
Lieutenant Johansen's medicinals.ยาของหมวดโจแฮน Cloverdale (2010)
Actually, it has a number of medicinal purposes, as you well know.ความจริงแล้ว มันถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่าง อย่างที่เธอก้อรู้จักดีนิ่ Dog Eat Dog (2010)
Apparently, it complements the medicinal properties of, uh... blueberry bliss.มันจะช่วยให้คุณสมบัติในตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น เอ่อ บลูเบอรี่ บลิสน่ะ Truly Content (2010)
Are those also medicinal liquors that are good for you?พวกนั้นเป็นเหล้ายาหมดเลยเหรอคะ Episode #1.5 (2010)
It is medicinal liquor.ใช่ มันเป็นเหล้ายา Episode #1.5 (2010)
Medicinal liquor that will save my daughter.เพื่อช่วยชีวิตลูกของฉัน Episode #1.5 (2010)
She said it's medicinal liquor that's good for you.มันเป็นเหล้ายา มันดีต่อสุขภาพ Episode #1.5 (2010)
No, it's medicinal marijuana. I have a prescription and everything.กัญชาแพทย์สั่ง ฉันมีใบรับรองแพทย์นะ Bad Teacher (2011)
Well, it was okay. It was medicinal.มันเป็นยาที่แพทย์สั่ง Bad Teacher (2011)
And if she claims it's "medicinal", I would demand to see a prescription.ถ้าหล่อนอ้างว่าแพทย์สั่ง ฉันก็อยากจะเห็นใบสั่งยานั่น Bad Teacher (2011)
Well, it's medicinal.สูบเป็นยาน่า.. 50/50 (2011)
You got a prescription for medicinal marijuana?เธอมีใบสั่งแพทย์เรื่องกัญชาด้วยเหรอ? 50/50 (2011)
No, I got a prescription for medicinal marijuana.ไม่ ฉันต่างหากที่มี 50/50 (2011)
Wolfsbane is worth a lot as medicinal or weapon material.ดอกพิษหมาป่ามีค่ามาก\ ไม่ว่าจะเป็นทางยา หรือ เป็นอาวุธยุทธโธปกรณ์ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
"Get Patrick his medicinal weed.""เอากัญชารักษาโรคให้แพทริค" Yes, Then Zero (2011)
"Above rights to this recent medicinal art License to manufacture penicillin"การอนุญาต ท่าน สิทธิดังกล่าวออกเพื่อทักษะยาแผนสมัยใหม่ อนุญาตสำหรับโรงงานผลิตเพนนิซิลลิน จินยูโด ประธาน Episode #2.7 (2011)
Well, its medicinal applications look very promising.มันสับสนเกินไป โอเค Instinct (2011)
There's something in this that he's given you that has a medicinal quality that blocks the pathogen.ต้องมีบางอย่างในนี้ ที่เขาให้คุณ มีสรรพคุณทางยา ป้องกันโรคติดต่อนี่ What Remains (2011)
No, Captain! Those are surgical spirits for medicinal purposes only.ไม่นะ กัปตัน นั่นมันแอลกอฮอล์สำหรับผ่าตัด \ ใช้ในการแพทย์เท่านั้น The Adventures of Tintin (2011)
You know how some humans use exotic animal parts, like bear gallbladders and rhino horns for, like, you know, medicinal remedies and aphrodisiacs and stuff...ใช้อวัยวะของสัตว์ อย่างเช่น ดีหมี และนอแรด สำหรับ แบบว่า เป็นยารักษาโรค และยาปลุกเซ็กส์และอื่นๆ... Organ Grinder (2012)
She showed me all the plants with medicinal properties, and...เธอให้ฉันดูพวกต้นไม้ ที่มีสรรพคุณทางยา Curse (2012)
Her house was full of herbs, roots, medicinal stuff...บ้านของเธอเต็มไปด้วยสมุนไพร ราก พวกของเกี่ยวกับยาและกระจกเยอะแยะ Bad Moon Rising (2012)
The marijuana in the cabin could have been medicinal.กัญชาในกระท่อม อาจใช้เพื่อการรักษา The Good Earth (2012)
I think you'll find it more medicinal than any pill.ผมคิดว่าคุณจะพบว่า มันช่วยรักษาโรค ได้มากกว่ายาชนิดใดเสียอีก The Coat Hanger (2012)
- It's medicinal.เขามีร่วมกัน We're the Millers (2013)
They're medicinal herbs from the island.พวกมันเป็นยาสมุนไพรจากเกาะ Unfinished Business (2013)
You and your firm, you're not really interested in medicinal drugs or curing disease.คุณและบริษัทของคุณ ไม่ได้สนใจ เรื่องยาที่ใช้ทางการแพทย์ หรือว่าการรักษาโรคใดๆ In Extremis (2013)
12 years ago, a non-native was given permission to stay on the reservation to study medicinal herbs with an old shaman.12 ปีก่อน มีคนภายนอกได้รับอนุญาต ให้เข้าไปพักในเขตสงวน เพื่อศึกษาเรื่องยาสมุนไพรกับหมอผีคนนึง Alchemy (2013)
Edible and Medicinal Herbs? Not that it's any of your business, but I'm planting an herb garden.ไม่มีใครโชคดีแบบนี้หรอก A Moveable Beast (2014)
- It's a predictive pattern, Tommy. - I had two pops, okay? It's medicinal.ผมกินไปสองแก้วเอง กินเพื่อบำบัด Patriots Day (2016)
I'm going to have to remove the entire upper layer of infected tissue, then apply a medicinal ointment to the...ข้าต้องตัดเนื้อที่ติดเชื้อชั้นนอก ออกให้หมด แล้วทายาไปที่... Stormborn (2017)
These waters are full of the "hirudo medicinalis".Diese Gewässer sind voll von Hirudo medicinalis. The Taming of the Scoundrel (1980)
All characters and events in this show--Even those based on real people are entirely fictional.All celebrity voices are impersonated...poorly.The following program contains coarse language and due to its content it should not be viewed by anyone.South Park S14E03 Medicinal Fried Chicken Medicinal Fried Chicken (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือสินเธาว์[N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
แฝกหอม[N] elephant grass, See also: species used medicinally, Syn. แฝก, ต้นแฝกหอม, Example: ชาวบ้านกำลังนำใบแฝกหอมมามุงหลังค้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ทำยาได้
พญาไร้ใบ[N] Sarcostemma acidum Voigt, See also: leafless medicinal tree, Syn. ต้นพญาไร้ใบ, Example: ตอนนี้ พญาไร้ใบกำลังเป็นที่ต้องการของนักเล่นต้นไม้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Euphorbia tirucalli Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae ใบเล็กมากและมักทิ้งใบ ยางมีพิษ ใช้ทำยาได้
สมอ[N] myrobalan, See also: species of Thai medicinal tree, Syn. ต้นสมอ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae ใช้ทำยาได้ เช่น สมอไทย (T. chebula Retz.), สมอพิเภก (T. bellirica Roxb.), สมอดีงู (T. citrina Roxb. ex Flem.)
หม้อยา[N] pot for boiling medicinal concoctions, Example: คนโบราณใช้ก้านจากทำเป็นรูปลักษณะคล้ายด้ายติดปากหม้อยาเรียกว่าหลิว, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับหุงต้มยา
ตะกรุม[N] kind of tree, See also: a species of Thai medicinal plant, Syn. ต้นตะกรุม, Example: ต้นตะกรุมเอามาทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้
ทรงบาดาล[N] Cassia glauca, See also: Cassis surattensis, a yellow flower from Java, used medicinally., Syn. ต้นทรงบาดาล, Example: เปลือกและใบของทรงบาดาลเอามาทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Cassia surattensis Burm. f. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ใบอ่อนกินได้ เปลือกและใบใช้ทำยา
น้ำยา[N] medicinal liquid, See also: liquid medicine, Syn. น้ำยาเคมี, Example: หมอต้องเอาเครื่องมือแช่น้ำยาไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: ของเหลวซึ่งมีสารเคมีละลายอยู่
ยาเขียว[N] green medicine, See also: antipyretic from certain powdered medicinal plants, a febrifuge compounded of powdered her, Example: เด็กออกหัดต้องกินยาเขียวเพื่อขับพิษ, Count unit: ขนาน, Thai definition: ยารักษาโรค ทำด้วยใบไม้ล้วน มีหลายชนิด
ประคบ[V] massage with hot press, See also: apply a compress, soften with a compress, message with a bag of heated medicinal herbs, Syn. นาบ, กด, คลึง, Example: ถ้ามีตะคริวของกล้ามเนื้อให้ประคบด้วยความร้อนหรือนวดเฟ้นด้วยมือ
มวกใหญ่[N] kind of medicinal tree, See also: Holarrhrena antidysenterica, Syn. โมกใหญ่, มูกหลวง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Holarrhena antidysenterica Wall. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม เปลือกใช้ทำยาได้
มหาละลาย[N] kind of medicinal tree, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยาได้
ดีนาคราช[N] a species of medicinal creeper, See also: selaginella spinosa, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถามีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงู สำหรับใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าดองยา[n. exp.] (lao døngyā ) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
เหล้ายาดอง[n. exp.] (lao yā døng) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits   
หม้อยา[n. exp.] (mø yā) EN: pot for boiling medicinal concoctions   
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[n. exp.] (samunphrai Thai ) EN: Thai medicinal herbs   FR: plante médicinale de Thaïlande [f]
ตะกรุม[n. exp.] (takrum) EN: Thai medicinal plant   
ยาดอง[n.] (yā døng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication   FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICINAL    M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L
MEDICINALLY    M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medicinal    (j) mˈɪdˈɪsnəl (m i1 d i1 s n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia, #46,003 [Add to Longdo]
[tù, ㄊㄨˋ, ] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子, #48,759 [Add to Longdo]
仙草[xiān cǎo, ㄒㄧㄢ ㄘㄠˇ, ] a kind of plant used as a medicinal herb in ancient times [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] (medicinal herb) [Add to Longdo]
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, / ] medicinal use; pharmaceutical [Add to Longdo]
药用价值[yào yòng jià zhí, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] medicinal value [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzneitee {m}medicinal tea [Add to Longdo]
Medikament {n} | Medikamente {pl} | ohne Medikamentemedicinal drug; medicament | drugs; medication | unmedicated [Add to Longdo]
medizinal; heilend {adj}medicinal [Add to Longdo]
medizinal {adv}medicinally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
医薬部外品[いやくぶがいひん, iyakubugaihin] (n) nonmedicinal product [Add to Longdo]
牽牛子[けんごし, kengoshi] (n) (See あさがお) morning glory seeds (medicinal use) [Add to Longdo]
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal) [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations [Add to Longdo]
本草[ほんぞう, honzou] (n) plants; medicinal herbs [Add to Longdo]
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy [Add to Longdo]
薬園[やくえん, yakuen] (n) medicinal-herb garden [Add to Longdo]
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
薬膳[やくぜん, yakuzen] (n) medicinal cooking (based on traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
薬草[やくそう, yakusou] (n,adj-no) medicinal plants [Add to Longdo]
薬物中毒[やくぶつちゅうどく, yakubutsuchuudoku] (n) medicinal poisoning [Add to Longdo]
薬用[やくよう, yakuyou] (n,adj-no) medicinal use [Add to Longdo]
薬用酒[やくようしゅ, yakuyoushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
薬用植物[やくようしょくぶつ, yakuyoushokubutsu] (n) medicinal plants or herbs [Add to Longdo]
薬用石鹸[やくようせっけん, yakuyousekken] (n) medicinal soap [Add to Longdo]
薬理作用[やくりさよう, yakurisayou] (n) medicinal action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Medicinally \Me*dic"i*nal*ly\, adv.
     In a medicinal manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  medicinally
      adv 1: in a medicinal manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top