ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marquee

M AA0 R K IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marquee-, *marquee*
หรือคุณหมายถึง marqüe?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marquee(n) ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่, Syn. marquise
marquee(n) เต็นท์ขนาดใหญ่, See also: กระโจมขนาดใหญ่, Syn. conventionhall, showplace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่, ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน, ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna have the biggest example anyone has ever seen... the most exotic sweets anyone has ever tasted, at the marquee of the hall grounds under the giant Roman pillars.เราจะจัดแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่ใครๆไม่เคยเห็น... จะมีขนมจากต่างประเทศมากมาย แบบที่ใครๆไม่เคยได้ชิม จะมีกระโจมขนาดใหญ่ ค้ำด้วยเสาหินโรมันมหึมา Namastey London (2007)
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส It Might Get Loud (2008)
A huge marquee that reads...โรงละครใหญ่โต High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'm investing in a marquee score.ฉันลงทุนทำป้ายโฆษณา The Town (2010)
Well, it was late, I was up on the marquee changing the bill, and I saw her get in the cop car with the guy who killed her.ตอนดึกๆ ฉันขึ้นไปบนหลังคา เพื่อเปลี่ยนป้ายโฆษณา และฉันเห็นเธอ ขึ้นรถตำรวจไปกับผู้ชายที่ฆ่าเขา Stolen Kisses (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะรำ(n) marquee, See also: pavilion, Example: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
เต็นท์(n) tent, See also: marquee, Example: เราไปกางเต็นท์พักแรมอยู่ในบริเวณใกล้ลำห้วยเซซาโว, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่พักหรือที่อาศัย ย้ายไปได้ โดยมากทำด้วยผ้าใบ ขึงกับเสาหรือหลัก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโจม[krajōm] (n) EN: tent ; marquee ; pavilion  FR: tente [ f ] ; chapiteau [ m ]
ปะรำ[param] (n) EN: marquee ; pavilion  FR: pavillon [ m ] ; grande tente [ f ]
เต็นท์[ten] (n) EN: tent ; marquee  FR: tente [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARQUEE M AA0 R K IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marquee (n) mˈaːkˈiː (m aa1 k ii1)
marquees (n) mˈaːkˈiːz (m aa1 k ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zelt { n } | Zelte { pl }marquee | marquees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marquee \Mar*quee"\, n. [F. marquise, misunderstood as a plural;
   prob. orig., tent of the marchioness. See {Marquis}.]
   A large field tent; esp., one adapted to the use of an
   officer of high rank. [Written also {markee}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marquee
   n 1: large and often sumptuous tent [syn: {pavilion}, {marquee}]
   2: permanent canopy over an entrance of a hotel etc. [syn:
     {marquee}, {marquise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top