ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mark off

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mark off-, *mark off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mark off[PHRV] ลากเส้นแบ่งเขต

Japanese-English: EDICT Dictionary
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P) [Add to Longdo]
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mark off
   v 1: set boundaries to and delimit; "mark out the territory"
      [syn: {mark off}, {mark out}]
   2: put a check mark on or near or next to; "Please check each
     name on the list"; "tick off the items"; "mark off the units"
     [syn: {check}, {check off}, {mark}, {mark off}, {tick off},
     {tick}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

mark off ( M AA1 R K AO1 F)

 


  

 
mark off
 • ลากเส้นแบ่งเขต[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top