ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maneuverable

M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maneuverable-, *maneuverable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maneuverable[ADJ] ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're the most maneuverable planes in the sky.บิดพลิกหมุนหนีเราได้ บินไต่ได้พันฟุตต่อนาที Flyboys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANEUVERABLE    M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maneuverable
   adj 1: capable of maneuvering or changing position; "a highly
       maneuverable ship" [syn: {maneuverable}, {manoeuvrable}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

maneuverable ( M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L)

 


  

 
maneuverable
 • ซึ่งยักย้ายได้: ซึ่งหลบหลีกได้ [Lex2]
 • /M AH0 N UW1 V ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top