ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manoeuvrable

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manoeuvrable-, *manoeuvrable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manoeuvrable[ADJ] ซึ่งยักย้ายได้, See also: ซึ่งหลบหลีกได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manoeuvrable    (j) mˈənˈuːvrəbl (m @1 n uu1 v r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manoeuvrable
   adj 1: capable of maneuvering or changing position; "a highly
       maneuverable ship" [syn: {maneuverable}, {manoeuvrable}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

manoeuvrable

 


  

 
manoeuvrable
 • ซึ่งยักย้ายได้: ซึ่งหลบหลีกได้ [Lex2]
 • (j) /m'ən'uːvrəbl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top