ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mündlich

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mündlich-, *mündlich*
German-Thai: Longdo Dictionary
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mündlich {adj}oral [Add to Longdo]
mündlich {adv}vocally [Add to Longdo]
mündlich {adv}orally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  mündlich /mɵntliç/
   oral; verbal; vocally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top