ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lunged

L AH1 N JH D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunged-, *lunged*, lung, lunge
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Doctor, you lunged at me... -Because you seduced me!- ตอนนี้ชั้นรู้สึกเหมือนเป็นอีตัวแล้ว Betty's Baby Bump (2008)
Mr. Salamanca lunged toward the vehicle and fired on me with what I ascertained to be an M16 assault rifle.นายซาลามังก้า ก็หันหน้าไปที่รถอย่างรวดเร็ว และยิงปืนรัวใส่ผมไม่ยั้ง ผมมั่นใจว่าเป็นปืนไรเฟิล M16 Bit by a Dead Bee (2009)
Well the first time, he sort of lunged off the roof.ครั้งแรกน่ะ ราวกับว่าเขาพุ่งลงมาจากดาดฟ้า Tekken: Blood Vengeance (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGED L AH1 N JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lunged (v) lˈʌnʤd (l uh1 n jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
目の前が真っ暗になる;目の前がまっくらになる[めのまえがまっくらになる, menomaegamakkuraninaru] (exp,v5r) (1) (See 目の前が暗くなる) to lose hope; (2) to be plunged into darkness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunge \Lunge\, v. i. [imp. & p. p. {Lunged}; p. pr. & vb. n.
   {Lunging}.]
   To make a lunge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lunged \Lunged\ (l[u^]ngd), a.
   Having lungs, or breathing organs similar to lungs.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top