ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounged

   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounged-, *lounged*, loung, lounge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lounged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lounged*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lounge[VI] เดินทอดน่อง, Syn. saunter
lounge[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไป, Syn. loaf, idle, dally
lounge[VI] ยืนอย่างสบายๆ
lounge[N] ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในยานพาหนะ
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในโรงแรม
lounge[VI] เอกเขนก, See also: เอน, พิง, นั่งเล่น, Syn. lool, recline, relax, rest
lounge away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
lounge about[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge around
lounge around[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge about
lounge lizard[N] แมงดา (ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน), Syn. gigolo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่

English-Thai: Nontri Dictionary
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)
Put us in the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theatre, or the Crystal.ให้พวกเราอยู่ในเตอะดับึลอัพเลานจหรือเตอะเมอเกนพาคทิเยเทอหรือเตอะคริสเทล The Blues Brothers (1980)
The Sheraton Hotel and Coral Bay lounge.โรงแรมเชอราตันในคอรัลเบย์ เลาจน์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I think there's a phone in the lounge.แต่ผมคิดว่าโทรศัพท์อยู่แถวๆ เลานจ์ครับ Clue (1985)
And the stranger's locked up in the lounge.และคนแปลกหน้าถูกล็อค อยู่ในเลานจ์ Clue (1985)
I'm in this big house, and I've been locked into the lounge.ผมอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ และถูกล็อคไว้ในเลานจ์ Clue (1985)
- The lounge!- เลานจ์! Clue (1985)
Then we found the secret passage from the conservatory to the lounge, where we found the motorist dead.เราพบทางลับจากเรือนกระจกไปยังเลานจ์ ที่เราพบผู้ขับรถตาย Clue (1985)
There was one shot at Mr. Boddy in the study, two for the chandelier, two at the lounge door, and one for the singing telegram.นัดแรกยิงคุณบ๊อดดี้ในห้องหนังสือ นัดที่สองโดนโคมระย้า อีกสองนัดที่ประตูเลานจ์ และอีกหนึ่งยิงคนร้องเพลงโทรเลข Clue (1985)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
He used to hang around the lounge and play guitar. Everybody loved Stacks.เขาเป็นมือกีตาร์อยู่ที่เลาจน์ ทุกๆคนชอบเขา Goodfellas (1990)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
You can lounge around here on her sofa.อยากเอกเขนกบนโซฟาเขา Heat (1995)
lounging around...เดินเล่นเรื่อยเปื่อย Christmas in August (1998)
- They're changing. - You can go to the lounge.พวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ค่ะ \ ไปรอข้างล่างสิ Show Me Love (1998)
In the lounge, waiting to welcome them graciously to our home.อยู่ในห้อง รอต้อนรับสู่บ้านเราอย่างสง่างาม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm sorry. We have a no-dog policy in the lounge.- เรามีนโยบายห้ามสุนัขเข้าครับ Bringing Down the House (2003)
Hear me, you lazy lounge lizard.ฟังข้า เจ้าจิ้งจกที่แสนเกียจคร้าน Mulan 2: The Final War (2004)
Just an employees' lounge with a few vending machines.มีห้องส่วนรวมที่ตู้ขายขนมอัตโนมัติ The Day After Tomorrow (2004)
Last night we did it on the sofa in the doctor's lounge.เมื่อคืน เราทำกันที่โซฟาในห้องพักหมอน่ะ Wicker Park (2004)
Sorry if I did nothing but, uh, lounge about the palace all day, I'd learn to pluck a few notes.อยู่ว่างๆ ทั้งวัน เป็นฉันๆ ก็เล่นเป็น Around the World in 80 Days (2004)
- Dad's in the lounge. - He's not my dad.หมากรุก Shaun of the Dead (2004)
Meet me at the Sky Lounge today.วันนี้เจอกันที่ดาดฟ้า Sad Movie (2005)
This isn't a sky lounge, and there's no wine.ที่นี่มัน หอเฝ้าสังเกตุการ์ และก็ไม่มีไวน์ด้วย Sad Movie (2005)
Come up to the Sky Lounge. You've got 15 min.ขึ้นไปที่ สกายเลาจ์น ให้เวลา 15 นาที Fly, Daddy, Fly (2006)
Tell him to drop by the members' lounge when he returns.ถ้าเขากลับมา บอกเขาให้แวะมาที่เลาจ์น Love Now (2007)
You know that new waitress over at the Bingo Lounge?เธอรู้จักเด็กเสิร์ฟใหม่ที่บิงโก้เลานจ์มั้ย Halloween (2007)
First off, the student lounge will be closed Monday, while we install security cameras.อย่างแรกเลย ห้องพักนักเรียนจะปิดในวันจันทร์ เพื่อที่ครูจะได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Charlie Bartlett (2007)
But the student lounge is the only place we can hang out without teachers.แต่ห้องพักนักเรียน เป็นที่เดียวเท่านั้น ที่เราสามารถใช้เวลาได้ โดยไม่ต้องมีอาจารย์ Charlie Bartlett (2007)
Are there cameras in the teachers' lounge?มีกล้องติดอยู่ใน ห้องพักอาจารย์ด้วยหรือเปล่าล่ะ Charlie Bartlett (2007)
It's to get the security cameras out of our student lounge.เรื่องกล้องวงจรปิด ที่ติดอยู่ในห้องพักนักเรียน Charlie Bartlett (2007)
Everyone, come on, this petition gets those cameras out of our lounge.ทุกคน มาเลย ลงชื่อคำร้อง เรื่องที่กล้องมาติดที่ห้องพักนักเรียน Charlie Bartlett (2007)
The board completely ignored the petition to get the cameras out of the lounge, so they've basically blown us off.คณะกรรมการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงถึงคำร้อง ที่จะให้เอากล้องออกไปจากห้องพัก พวกเขาไม่สนใจพวกเราเลย Charlie Bartlett (2007)
Look, I don't think there should be cameras in the lounge, but...ฟังนะ ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่อง การมีกล้องในห้องพัก แต่... Charlie Bartlett (2007)
Now, we're gonna get these cameras out of the lounge.ตอนนี้ เราจะเข้าไปเอา กล้องพวกนี้ออกจากห้องพัก Charlie Bartlett (2007)
Thanks to him, the Class of '83 Student Lounge is now The Charlie Bartlett Detention Center.ขอบคุณเขาที่ทำให้ห้องพักนักเรียนปี 83 กลายเป็นสถานกักกันเยาวชนชาร์ลี บาร์ทเล็ต Charlie Bartlett (2007)
Lounge around the pool awhile# เดินทอดน่องรอบสระซักพัก High School Musical 2 (2007)
Lounging around in Zimbabwe in the Peace Corps.เดินเตร่ไปมาในซิมบับเว่กับกองกำลังสันติภาพ Sunday (2008)
Go down this hall, past the teacher's lounge, where they smoke and make fun of y'all.เขาพิการหรือว่าอะไรเหรอ เราเชื่อว่าเขาเป็นคนเกาหลี Harold (2008)
We're in the VIP lounge, west end of the arrivals lobby.ที่ห้องวีไอพีค่ะ สุดทางตะวันตกของล็อบบี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
We believe they're in the VIP lounge for Atmos Airlines.เราเชื่อว่าพวกเขาอยู่ในห้องวีไอพี สายการบินแอทมอส Resident Evil: Degeneration (2008)
Gee, is this the remote from the doctors' lounge?นี่คือรีโมทของห้องพักผ่อนแพทย์ Dying Changes Everything (2008)
I was just in the lounge. I kept staring at Amber's locker.ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ได้แต่จ้องล๊อคเกอร์ของแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
Nurses' remote. Works in the doctors' lounge.รีโมทของพวกพยาบาล เอาไปใช้ที่้ห้องนั่งเล่นของพวกหมอได้ Dying Changes Everything (2008)
We're here on the red carpet outside the Edison Loungeตอนนี้เราอยู่บนพรมแดง ด้านนอก Edison Louge Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're inside the Edison Lounge,เราอยู่ใน เอดิสัน ลาวนจ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tonight, we're outside the Edison Lounge in downtown l.a.คืนนี้เราอยู่นอก Edison Lounge กลางเมืองลอสแองเจลิส Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But you're always lounging around.แต่คุณต้องอยู่บริเวณรอบๆนี้ Heartbreak Library (2008)
Your idea, the 'Read and Rest Lounge' will open soon.ความคิดของคุณ เรื่อง'Read and Rest Lounge' ใกล้จะเริ่มแล้ว Heartbreak Library (2008)
- Should we try Mercury Lounge? - Yeah, that's good.-ลองไปที่ เมอร์คิวรี่ ลาดจ์ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loungLet's drop in at that coffee lounge.
loungShe was lounging on the sofa.
loungTo my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.
loungWe ate a quick lunch in a coffee lounge.
loungWe ate lunch in a coffee lounge.
loungWe will post the announcement in all the staff lounges.
loungWhere is the boarding lounge?
loungYou can't just lounge around like that while everybody else is so busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รับรอง[N] lounge, Syn. ที่พัก, Example: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน
เก้าอี้นอน[N] couch, See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield, Example: คุณท่านนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้นอน ส่วนข้าพเจ้านั่งกับพื้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่มีรูปยาว ใช้สำหรับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUNGE    L AW1 N JH
LOUNGES    L AW1 N JH AH0 Z
LOUNGING    L AW1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounge    (v) lˈaunʤ (l au1 n jh)
lounged    (v) lˈaunʤd (l au1 n jh d)
lounger    (n) lˈaunʤər (l au1 n jh @ r)
lounges    (v) lˈaunʤɪz (l au1 n jh i z)
loungers    (n) lˈaunʤəz (l au1 n jh @ z)
lounging    (v) lˈaunʤɪŋ (l au1 n jh i ng)
sun-lounge    (n) sˈʌn-launʤ (s uh1 n - l au n jh)
lounge-suit    (n) lˈaunʤ-suːt (l au1 n jh - s uu t)
sun-lounges    (n) sˈʌn-launʤɪz (s uh1 n - l au n jh i z)
lounge-chair    (n) lˈaunʤ-tʃɛəʴr (l au1 n jh - ch e@ r)
lounge-suits    (n) lˈaunʤ-suːts (l au1 n jh - s uu t s)
lounge-chairs    (n) lˈaunʤ-tʃɛəʴz (l au1 n jh - ch e@ z)
lounge-lizard    (n) lˈaunʤ-lɪzəd (l au1 n jh - l i z @ d)
lounge-lizards    (n) lˈaunʤ-lɪzədz (l au1 n jh - l i z @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厅[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall; lounge, #4,688 [Add to Longdo]
休息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge, #18,152 [Add to Longdo]
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]
贵宾室[guì bīn shì, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] VIP lounge [Add to Longdo]
过站大厅[guò zhàn dà tīng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄢˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] transit lounge [Add to Longdo]
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltsraum {m}; Gesellschaftsraum {m}; Foyer {n}lounge; guest lounge [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lounger [Add to Longdo]
Fernsehraum {m}TV lounge [Add to Longdo]
Klubsessel {m}lounge chair [Add to Longdo]
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Salonlöwe {m}lounge lizard [Add to Longdo]
Straßenanzug {m}lounge suit [Add to Longdo]
VIP-Salon {m}executive lounge [Add to Longdo]
Wohnzimmer {n}; Stube {f}lounge [Add to Longdo]
faulenzen | faulenzendto lounge | lounging [Add to Longdo]
faulenztlounges [Add to Longdo]
faulenztelounged [Add to Longdo]
gefaulenztlounged [Add to Longdo]
herumliegen; herumsitzento lounge around [Add to Longdo]
zurücklehnento lounge back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
サ店[サてん, sa ten] (n) (abbr) (col) (See 喫茶店) coffee lounge; coffee shop; cafe [Add to Longdo]
ホワイエ[, howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
ラウンジ[, raunji] (n) lounge; (P) [Add to Longdo]
ラウンジウエア[, raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
ラウンジチェア[, raunjichiea] (n) lounge chair [Add to Longdo]
ロビー[, robi-] (n) lobby; lounge; (P) [Add to Longdo]
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] (n) coffee lounge; coffee shop; (rather formal) cafe; (P) [Add to Longdo]
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]
休息所[きゅうそくじょ, kyuusokujo] (n) lobby; lounge; recreation room; break room [Add to Longdo]
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair [Add to Longdo]
談話室[だんわしつ, danwashitsu] (n) lounge [Add to Longdo]
部屋着[へやぎ, heyagi] (n) dressing gown; loungewear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\ (lounj), v. i. [imp. & p. p. {Lounged} (lounjd);
   p. pr. & vb. n. {Lounging} (loun"j[i^]ng).] [OE. lungis a
   tall, slow, awkward fellow, OF. longis, longin, said to be
   fr. Longinus, the name of the centurion who pierced the body
   of Christ, but with reference also to L. longus long. Cf.
   {Long}, a.]
   To spend time lazily, whether lolling or idly sauntering; to
   pass time indolently; to stand, sit, or recline, in an
   indolent manner.
   [1913 Webster]
 
      We lounge over the sciences, dawdle through literature,
      yawn over politics.           --J. Hannay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top