ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tighten up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tighten up-, *tighten up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could you tighten up the frame up a little?คุณช่วยปรับภาพในจอ ซักนิดได้มั้ย? Art Imitates Life (2008)
Now, we get the nuts nice and hot, so they tighten up and get firm.ทีนี้ เราทำให้ไข่ดูดีและร้อน\\\ มันก็จะแน่นขึ้นและกระชับ The Love Guru (2008)
Now look into my eyes, and tighten up that spare tank.มองที่ตาชั้นสิ aแล้วฮึดขึ้นมาอีกเฮือก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Your job's to tighten up security in every area of the ARC.งานของคุณทำให้การรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขึ้นในทุกๆบริเวณของARC Episode #3.1 (2009)
Get the suit. Tighten up on the suitคนใส่สูท จับภาพที่คนใส่สูท The Expendables (2010)
And tighten up your pony before you get to class!แล้วจัดผมทรงหางม้าโสมม ของหล่อนให้ได้ก่อนเข้าคลาส! Audition (2010)
- Tighten up security.- ไปตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบ Dong Yi (2010)
Tighten up the follow vehicles now.ตามไปให้ใกล้กว่านี้อีก.. เดี๋ยวนี้เลย I'll Fly Away (2012)
Tighten up the follow vehicles now.ตามไปให้ใกล้กว่านี้อีก.. เดี๋ยวนี้เลย Two Hats (2012)
Well, let's tighten up security.ดีขอกระชับขึ้นการรักษาความปลอดภัย. Captain Phillips (2013)
So you're going to have to tighten up your own security until you can get your funds transferred out of the company.ดังนั้นคุณต้องให้คนคุ้มกันคุณไว้ให้ดี จนกว่าคุณจะโอนเงินออกมา จากแอสเตอร์ คอร์ปจนครบ Closer (2013)
So we need to cut the crap and the fighting and tighten up so we can win this.ดังนั้นเราต้องลืมเรื่องอาฆาตกัน หรือเรื่องสู้กัน และฝึกให้มั่น แล้วเราจะชนะได้ Feud (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tighten up
      v 1: restrict; "Tighten the rules"; "stiffen the regulations"
           [syn: {stiffen}, {tighten}, {tighten up}, {constrain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top