ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lifeguard

L AY1 F G AA2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifeguard-, *lifeguard*, lifeguar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lifeguard(n) เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต, ทหารรักษาพระองค์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lifeguard[ชีพบาล (ชีบ-พะ-บาน)] น. ผู้ดูแลความปลอดภัยในการทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และช่วบชีวิตคนตกน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ guard - ผู้ดูแล ในที่นี้ขอใช้คำว่า " บาล " ที่มี ความหมายว่าผู้ดูแล รักษา ปกครอง เช่น รัฐบาล, นครบาล, โคบาล, พยาบาล
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n) lifeguard [ 1 ] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [ 2 ] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ), See also: Lifesaving, Lifesaver

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
maybe we should start up a junior lifeguard association or something.บางที่เราน่าจะตั้งสมาคมเยาวชนพิทักษ์โลก(junior lifeguard association)หรืออะไรแบบนี้นะ Aqua (2005)
I usually sleep in the lifeguard station, but I didn't want to make a scene, so...ฉันมักจะนอนในสถานีทหารรักษาพระองค์ แต่ฉันไม่ต้องการให้ฉากดังนั้น ... American Duos (2007)
Well, yeah, from the lifeguard station.ใช่สิ จาก สถานี ช่วยชีวิต Surf's Up (2007)
We're trying to get the details, we're trying to figure it out, the lifeguard just pulled him in.เรากำลังพยายามหารายละเอียด เรากำลังลองหามัน กาดเอาเขาเข้ามา Surf's Up (2007)
But, no worries, I'll make sure that the new lifeguard is fully briefed on just how you like things.แต่ อย่าห่างครับ ผมจะคอยดูว่าไลฟ์การ์ดคนใหม่ จะเป็นอย่างที่คุณชอบนะครับ High School Musical 2 (2007)
Oh, there was this hot lifeguard that asked me out.อ้อ... มีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งคนนึงชวนฉันออกไปเที่ยว Summer Kind of Wonderful (2008)
A hot lifeguard is like Kleenex-- use once and throw away.เธอน่าจะคบกันไปก่อน แล้วค่อยทิ้งก็ได้ Summer Kind of Wonderful (2008)
Did the lifeguard turn up at the party, or did you find another disposable?นักช่วยชีวิตปรากฏตัวในปาร์ตี้เหรอ หรือ เธอเจอแบบใช้แล้วทิ้ง Never Been Marcused (2008)
Do I have to be a firefighter and a lifeguard too now?ฉันจะเป็นทั้งพนักงานดับเพลิงและคนที่ช่วยชีวิตเธอด้วยได้มั้ย? Episode #1.17 (2009)
The lifeguard tower.หอคอยช่วยชีวิต Bolt Action (2009)
Lightning bolt makes friends with a lifeguard tower and all of a sudden, สายฟ้าเป็นของคู่กันกับหอคอยเฝ้าระวัง และทุกครั้งที่มันเกิดขึ้น Bolt Action (2009)
Well, this certainly wasn't on the top of any lifeguard tower this morning.นี่ไม่ได้อยู่บนหอคอยยามชายฝั่งแน่ๆ เมื่อเช้านี้ Bolt Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifeguardI applied for a job as a lifeguard at the community pool.
lifeguardThe lifeguard is ever ready to help others.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIFEGUARD L AY1 F G AA2 R D
LIFEGUARDS L AY1 F G AA2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifeguard (n) lˈaɪfgaːd (l ai1 f g aa d)
lifeguards (n) lˈaɪfgaːdz (l ai1 f g aa d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
監視員[かんしいん, kanshiin] (n) lifeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lifeguard
      n 1: an attendant employed at a beach or pool to protect
           swimmers from accidents [syn: {lifeguard}, {lifesaver}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top