ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lifesaver

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifesaver-, *lifesaver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lifesaver(n) เจ้าหน้าที่ชายฝั่งคอยช่วยคนตกน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น, เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lifesaver[ชีพ-พะ-รัก-สิก] (n) ชีพรักษิก = ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาล การนวดหัวใจผายปอด แต่มิได้เป็นที่ประกอบวิชาชีพ ชีพบาล โดยตรง
lifesaver[ชีบ-พะ-รัก-สิก] lifesaver [ 1 ] - (N) - ชีพรักษิก คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก-สิก คำขยาย :: อิก (สระ อิ + ก ไก่) หมายถึง คน หรือ ผู้(ที่เป็น) เช่น สถาปนิก สมาชิก ศาสนิก ปาราชิก ความหมาย :: อาสาสมัครที่ได้เรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ เบื้องต้น แต่ไมได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรง, See also: Lifesaving, Lifeguard

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen up, Doc, I'm your best friend, okay? I am the lifesaver and the heartbreaker.ผมนี่แหละมิตรแท้ผู้ช่วยชีวิตและพิชิตใจสาว Event Horizon (1997)
Well, i have got a million questions about this little lifesaver here.ชั้นมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเจ้านี่หน่อยค่ะ Hello, Little Girl (2008)
- You all right big fellow? - You're a lifesaver man, I couldn't shoot him.อยากขึ้นรถรึเปล่าล่ะ? The A-Team (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifesaverI can't leave this to others. I'm no lifesaver but if I don't help her myself ...
lifesaverShe thought of him as her lifesaver.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lifesaver
lifesavers

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライフセーバー[raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lifesaver
   n 1: an attendant employed at a beach or pool to protect
      swimmers from accidents [syn: {lifeguard}, {lifesaver}]
   2: a life preserver in the form of a ring of buoyant material
     [syn: {life buoy}, {lifesaver}, {life belt}, {life ring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top