Search result for

lieu

(82 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieu-, *lieu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lieut.[ABBR] ร้อยโท (คำย่อของ Lieutenant)
lieutenant[N] ผู้แทน, Syn. deputy
lieutenant[N] ร้อยโท, See also: เรือโท
lieutenant colonel[N] พันโทหรือนาวาโท
lieutenant general[N] พลโท
lieutenant governor[N] รองผู้ว่าราชการ
lieutenant commander[N] นาวาตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lieu(ลู) n. การแทน -Phr. (in lieu of แทนที่)
lieutenant(ลูเทน'เนินทฺ) n. ร้อยโท,เรือโท
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
lieutenant commandern. นาวาตรี
lieutenant generaln. พลโท
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
milieu(มิล'ยู') n. สิ่งแวดล้อม,สื่อ,ภาวะ,สภาพ pl. milieus,-milieux, Syn. environment
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts
second lieutenant(อังกฤษ) ร้อยตรีทหารบก,ร้อยตรีแห่งนาวิกโยธิน, (อเมริกา) เรืออากาศตรี,ร้อยตรีทหารบก

English-Thai: Nontri Dictionary
lieutenant(n) ร้อยโท,เรือโท
sublieutenant(n) เรือตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lieu taxภาษีแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lieutenant.ผู้หมวดคะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Lieutenant bowman, princeton swat.หมวด โบวแมน หน่วยสวาท พริ้นซตัน Last Resort (2008)
I'm lieutenant bowman.ผมคือหมวดโบว์แมน Last Resort (2008)
Come lieutenant. Hurry we must.มาเถอะผู้หมวด เราต้องรีบแล้ว Ambush (2008)
Now is the time to face the enemy lieutenant. Ambush them we will.ได้เวลาสู้แล้วซิ ผู้หมวด เราจะซุ่มโจมตีมัน Ambush (2008)
- Lieutenant, can you walk?-ผู้หมวด เดินไหวมั๊ย? Ambush (2008)
Learned something today, have you lieutenant?เรียนรู้ได้เร็วดีนี่ ผู้หมวด Ambush (2008)
Cory,I'm Lieutenant Horatio Caine with the Miami Police Department.โครี่ ฉันผู้หมวดโอราชิโอ เคน ตำรวจไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Lieutenant... did I get my mom killed?ผู้หมวด... ผมถูกข้อหาฆ่าแม่รึเปล่า? And How Does That Make You Kill? (2008)
You have children, Lieutenant?คุณมีลูกมั๊ยครับ ผู้หมวด? And How Does That Make You Kill? (2008)
Lieutenant, did you get them?ผู้หมวด จัดการมันได้มั้ย? Lair of Grievous (2008)
Ever intending to see your wife again, lieutenant?คุณเคยกลับหาภรรยาบ้างไหม ผู้หมวด? The Dark Knight (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หมวด[N] Lieutenant, Example: ปีนี้เขาได้เลื่อนยศเป็นผู้หมวด, Thai definition: เรียกนายทหารหรือตำรวจชั้นนายร้อยตรีและโทว่า ผู้หมวด, Notes: (ปาก)
พล.ท.[N] lieutenant general, See also: Lt.Gen., Syn. พลโท
ร.ท.[N] lieutenant, See also: Lt., Lieut., Syn. ร้อยโท
นายร้อย[N] lieutenant, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนสามารถเรียนจบได้เป็นนายร้อยดังที่หวังไว้, Count unit: คน, นาย, Thai definition: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศต่ำกว่านายพัน
นาวาตรี[N] lieutenant commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
เรือโท[N] Lieutenant Junior Grade, Thai definition: ยศนายทหารเรือ สูงกว่าเรือตรี ต่ำกว่าเรือเอก
เรือเอก[N] Lieutenant, Example: กลุ่มบ้านมิตรภาพ เสนอชื่อเรือเอกชิด ชนก วัฒนศิริ เข้าประกบเขตคลองสามวา
พลโท[N] Lieutenant General, Example: ปีนี้มีนายพลตรีหลายคนได้เลื่อนยศเป็นพลโท, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศนายทหารบกที่สูงกว่าพลตรี แต่ต่ำกว่าพลเอก
พันโท[N] lieutenant colonel, Thai definition: ชื่อยศตำแหน่งนายทหารบก สูงกว่าพันตรี ต่ำกว่าพันเอก
ร้อย[N] lieutenant, Thai definition: ยศทหารบกหรือตำรวจชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ต่ำกว่านายพันหรือนายพันตำรวจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
ใช้เป็น[v. exp.] (chai pen) FR: servir de ; tenir lieu de
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point   FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ใจ[n.] (jai) FR: coeur [m] ; centre [m] ; milieu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEU    L UW1
LIEU    L Y UW1
LIEURANCE    L UW1 R AH0 N S
LIEUTENANT    L UW0 T EH1 N AH0 N T
LIEUTENANTS    L UW0 T EH1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lieu    (n) (l uu1)
Lieut    (n) (l e1 f t e1 n @ n t)
lieutenant    (n) (l e1 f t e1 n @ n t)
lieutenancy    (n) (l e1 f t e1 n @ n s ii)
lieutenants    (n) (l e1 f t e1 n @ n t s)
lieutenancies    (n) (l e1 f t e1 n @ n s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルバンドサージョンフィッシュ;ダブルバンドサージャンフィッシュ[, daburubandosa-jonfisshu ; daburubandosa-janfisshu] (n) doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii, species of Indian Ocean tang); lieutenant surgeon; lieutenant surgeonfish; lieutenant tang [Add to Longdo]
ブラックテールラス[, burakkute-rurasu] (n) blacktail wrasse (Thalassoma ballieui); Ballieu's wrasse [Add to Longdo]
空尉[くうい, kuui] (n) (Self Defense Force's Air Force) captain (defence); lieutenant [Add to Longdo]
空佐[くうさ, kuusa] (n) (Self Defense Force's Air Force) colonel (defence); lieutenant; major [Add to Longdo]
空将[くうしょう, kuushou] (n) (Self Defense Force's Air Force) general (defence); lieutenant; major [Add to Longdo]
三尉[さんい, san'i] (n) second lieutenant (JSDF) [Add to Longdo]
少尉[しょうい, shoui] (n) second lieutenant; sublieutenant; ensign; (P) [Add to Longdo]
少慰[しょうい, shoui] (n) ensign (navy); second lieutenant (marine and army) [Add to Longdo]
少佐[しょうさ, shousa] (n) major; lieutenant commander; wing commander; (P) [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中尉[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern [Add to Longdo]
海军少校[hǎi jūn shǎo xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] lieutenant commander (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
陆军中尉[lù jūn zhōng wèi, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] lieutenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lieu \Lieu\ (l[=u]), n. [F., OF. also liu, leu, lou, fr. L.
   locus place. See {Local}, {Locus}.]
   Place; room; stead; -- used only in the phrase in lieu of,
   that is, instead of.
   [1913 Webster]
 
      The plan of extortion had been adopted in lieu of the
      scheme of confiscation.         --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lieu
   n 1: the post or function properly or customarily occupied or
      served by another; "can you go in my stead?"; "took his
      place"; "in lieu of" [syn: {stead}, {position}, {place},
      {lieu}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lieu [ljø]
   inducement; motive; occasion
   location; place; spot
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top