ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieben

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieben-, *lieben*
CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBENOW    L IY1 B AH0 N OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}lovableness [Add to Longdo]
lieben | liebend | geliebt | er/sie liebt | ich/er/sie liebte | er/sie hat/hatte geliebtto love | loving | loved | he/she loves | I/he/she loved | he/she has/had loved [Add to Longdo]
lieben; eine Vorliebe haben für; neigen zu; bevorzugento affect [Add to Longdo]
liebend {adv}lovingly [Add to Longdo]
liebenswert; sympathisch {adj}likeable [Add to Longdo]
liebenswertlovable [Add to Longdo]
liebenswert {adv}lovably [Add to Longdo]
liebenswürdig; freundlich; lieb; gütig {adj} | liebenswürdiger; freundlicher; lieber; gütiger | am liebenswürdigsten; am freundlichsten; am liebsten; am gütigstenkind | kinder | kindest [Add to Longdo]
liebenswürdig {adv}ingratiatingly [Add to Longdo]
liebenswürdiglikable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛想[あいそ, aiso] Liebenswuerdigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  lieben /liːbən/
   love; to like

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lieben /liːbən/ 
   cupids

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top