ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebhaben

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebhaben-, *liebhaben*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She can't possibly love them.Sie kann sie unmöglich liebhaben. 101 Dalmatians (1961)
What ever made you think that he was my lover?Wieso glaubten Sie, dass er mein Liebhaben war? War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
If I didn't love you, I wouldn't have come here to look for you.Ich muss dich auch liebhaben, wenn ich dir sogar hierher gefolgt bin. Man, Pride & Vengeance (1967)
Well, honey, if we really love someone, we wanna do what's best for them, don't we?Ich verstehe dich, aber wenn wir jemanden liebhaben, wollen wir das Beste für ihn. A Tiger's Tale (1969)
Now I want to really love someone, but I only see boys my age, and they scare me.Jetzt würde ich gerne jemand zum Liebhaben finden, aber... ich kenne nur Jungs in meinem Alter, und die machen mir Angst. Claire's Knee (1970)
Well, you've got to love them, I suppose, haven't you?Also, man muss sie liebhaben, nehme ich an, nicht wahr? The Germans (1975)
There's more to love.Darum gibt's noch mehr zum liebhaben. Tentacles (1977)
Come on, sweetheart! Come back here!Mein Kleiner, jetzt werden wir uns richtig liebhaben! We're Going to Eat You (1980)
... A baby. That you can love.Ein Baby, zum Liebhaben. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
I'll always love you, Gail. Okay?Ich werde dich immer liebhaben, ok? True Crime (1999)
I'll always love you.Ich werde dich immer liebhaben. True Crime (1999)
Just love him and stroke him.Schön liebhaben und streicheln. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
At least not those that like you.Jedenfalls nicht die, die dich liebhaben. Mifune (1999)
I just wanted, you know, something to love.Ich wollte nur etwas... ..zum Liebhaben. Enemies (1999)
Do you think you'll love them?Glaubst du, du kannst sie liebhaben? The Perfect Storm (2000)
- More to love.- Mehr zum Liebhaben. Those Lazy-Hazy-Crazy Days (2002)
I had just lost my cat in a fire, and I needed something to pet and feed.Meine Katze war gestorben. Ich brauchte was zum Liebhaben. Scary Movie 3 (2003)
She said that she and your Dad love you very much.Sie sagte, dass sie und dein Papa dich sehr liebhaben. I'm Not Scared (2003)
You can like many fellows at a time.Schau mal, Elli, man kann doch ganz viele liebhaben. Love in Thoughts (2004)
As many babies as possible, because... because that way, I'll always have someone to love.Weil... weil ich so dann auch immer jemanden hab zum Liebhaben. Palindromes (2004)
And then, the mommy and the daddy, because they love each other so much, they hug real tight and a seed is magically implanted.Und weil sich Mommy und Daddy so sehr liebhaben, umarmen sie sich ganz fest, und so wird auf magische Weise eine Saat ausgesäht. Don't Look at Me (2006)
When a mommy and a daddy love each other very, very much, sometimes they close their eyes... and they make a wish.Wenn eine Mama und ein Papa sich ganz doll liebhaben schliessen sie manchmal ihre Augen... und wünschen es sich. My Best Friend's Baby's Baby and My Baby's Baby (2006)
He talks about his mom a lot. He seems to worship her.Er spricht viel von seiner Mama, er muss sie wohl sehr liebhaben! Then She Found Me (2007)
sokka, you've looked enough.Nur ein gewöhnlicher, Puppenliebhabender Gastwirt. The Puppetmaster (2007)
When grown-ups love each other very, very much they wanna show each other that love. Express it.Wenn Erwachsene sich sehr liebhaben, dann wollen sie sich diese Liebe zeigen. Orphan (2009)
- How can you not love you?Dich muss man einfach liebhaben. Men Vs Women (2010)
God love him.Gott möge ihn liebhaben. The Guard (2011)
This guy is Terms of Endearment convincing.Der Kerl ist zum Liebhaben überzeugend. Hermanos (2011)
Mommy will always love you.Mama wird dich immer liebhaben. Children of the Corn: Genesis (2011)
He's going to love you long time.Er wird dich lange liebhaben. The Factory (2012)
- A break from loving each other?- 'ne Pause vom Liebhaben? - Nein. Kokowääh 2 (2013)
But I'm sure he's gonna love you guys.Aber ich bin sicher, dass er euch alle liebhaben wird. The Ridiculous 6 (2015)
All your cousins and aunts and uncles who love you so much.All deine Cousinen und Tanten und Onkel, die dich so liebhaben. Hotel Transylvania 2 (2015)
You don't even know what love is!Du hast nicht die geringste Ahnung, was Liebhaben heißt! A Christmas Star (2017)
The only way to survive any of this is to choose love. And to help each other.Wir können das nur überstehen, wenn wir einander liebhaben und einander helfen. What, Has This Thing Appear'd Again Tonight? (2015)
because we love you and because, you know, we want you to be involved in some of the decisions, like, uh... well, whether you should go to a less pricey school, like, uh, I don't know, Montclair StateDavid, deine Mutter und ich wollen, dass du gewarnt bist... hinsichtlich einiger Veränderungen, die anstehen. Weil wir dich liebhaben... und weil wir dich in die Entscheidungen einbinden wollen. Labor Day Luau (2015)
Once the daddy Lemur finds a baby with a tail that exactly matches his own tail, the birthing process is complete.Ihr wollt was? Ich will mich im Kleinformat mit passenden Schwanzringen zum Liebhaben und Benennen. Daddy Julien (2015)
Bunny, I'm gonna love you forever and ever and ever.Häschen, ich werde ich für immer liebhaben. The Secret Life of Pets (2016)
No loving the baby.Baby liebhaben verboten. Storks (2016)
It does not mean we love each other less. Okay?Das heißt nicht, dass wir uns weniger liebhaben. Two Is a Family (2016)
You need everyone to love you!Du willst, dass alle dich liebhaben! Du sagst: Ice Age: The Great Egg-Scapade (2016)
Something to love.- Etwas zum Liebhaben. Episode #1.2 (2016)
- God love him.Man muss ihn liebhaben. Episode #3.6 (2017)
The flowers we export must be strong enough to make the trip! - Very solid!Man muss sie ein bisschen liebhaben sie ein bisschen hätscheln. Justin de Marseille (1935)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top